ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ПАПЕРУ

Посилання на матеріал (.pdf)

В паперовій промисловості застосовують різні методи сушіння паперу: кондуктивний або контактний, конвективний, радіаційний та їх комбінації.
Найбільш поширений кондуктивний спосіб сушіння, який полягає в сушінні паперу контактним шляхом через стінку циліндра, що обігрівається з середини парою. При цьому тепло, що виділяється при конденсації пари на внутрішній поверхні циліндра, проходить через стінку до зовнішньої поверхні, де і відбувається нагрів паперового полотна.
Конвективний спосіб сушіння відрізняється від попереднього тим, що не має стінки, через яку відбуваються втрати енергії, а сушильним агентом гаряче повітря, яким обдувають папір. Перевагами цього способу високий показник тепловіддачі, а недоліками шум та високі втрати тепла при транспортуванні агенту.
Радіаційний метод полягає у використанні інфрачервоних випромінювачів, які дозволяють рівномірно по ширині полотна нагрівати та висушувати папір. Це досить ресурсозберігаючий, безшумний, ефективний та надійний спосіб нагріву паперу.
Кондуктивний метод сушіння вважається найдешевшим, а решта загалом застосовуються як допоміжні. Проте існують межі використання всіх цих способів. Тому для виконання різних завдань використовують різні комбіновані способи нагріву. Так, для збільшення продуктивності використовують контактний та конвективний метод одночасно у поєднанні, а для зниження витрат ресурсів встановлюють більш дешевий, проте не менш дієвий варіант радіаційний. А інколи поєднують радіаційний і конвективний способи.