УСТАНОВКА ГАЗОФРАКЦІОНУВАННЯ З РОЗРОБКОЮ АБСОРБЕРА, ТЕПЛООБМІННИКА І КОНДЕНСАТОРА

Посилання на матеріал (.pdf)

Каталітичний крекінг – переробка вуглеводнів, наприклад, нафтових фракцій, в присутності каталізаторів при якій молекули важких вуглеводнів розщеплюються на простіші. Каталітичні процеси відрізняються від термічних тим, що пара нафтової сировини пропускається над каталізатором, що прискорює і направляє хід реакції у бік утворення необхідних продуктів при більш м’яких умовах.

24

Газ з установки каталітичного крекінгу поступає на очистку моноетаноламіном в абсорбер . Очищений газ стискається компресором  до 1,4 МПа, охолоджується і подається в фракціонуючий абсорбер , під 22-гу тарілку. На цю ж тарілку подається конденсат компресії. В абсорбер вводиться ще й нестабільний бензин, який є основним абсорбентом. Фракціонуючий абсорбер  представляє собою комбіновану колону, в верхній частині якої відбувається абсорбція, тобто вилучення з газу цільових компонентів, а в нижній – регенерація абсорбента за рахунок тепла що підводиться. З верху абсорбера  виходить сухий газ, що складається з С12, а з низу разом з абсорбентом виводяться вуглеводні С3-С4. Для доабсорбції відведених з сухим газом бензинових фракцій у верхню частину  подається стабільний бензин. Насичений абсорбент з  подається в стабілізатор , верхнім продуктом якого є головка стабілізації, а нижнім – стабільний бензин. Головка стабілізації поступає на блок очистки , де очищається від різних домішок. Потім з очищеної головки в пропановій колоні 11 виділяється пропан-пропіленова фракція. Кубовий продукт колони  в бутановій колоні  розділяється на бутан-бутиленову фракцію і залишок, який з’єднує із стабільним бензином. В колоні  відбувається очистка моноетаноламіну від сірководню.

Метою роботи є: спроектувати апарати такі як абсорбер, теплообмінник і конденсатор.