УМОВА НЕВАГОМОСТІ ПІД ЧАС РУХУ ОБ’ЄКТА

Посилання на матеріал (.pdf)

Для того, щоб перейти до дослідження ефекту невагомості, скористаємося принципом Д’Аламбера, який формується так: для невільної матеріальної точки в кожний момент часу сума активних сил, що прикладені до точки, реакцій в’язей і сил інерції дорівнює нулю.

1

З визначенням реакції в’язі пов’язане поняття невагомості. Це відчуття невагомості з’являється тоді, коли реакція основи, на якій стоїть людина, дорівнює нулю(R=0).За приклад візьмемо літак, який рухається по колу у вертикальній площині. Нехай літак рухається по колу радіусом r з швидкістю . Якщо політ рівномірний горизонтальний, то свою вагу   пілот відчуває,сприймаючи реакцію сидіння .

Умови невагомості придатні для пояснення невагомості космонавта на коловій орбіті.