УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВИПАРНОЇ КОЛОНИ ВІДДІЛЕНЯ ПЕРЕРОБКИ НАДСМОЛЬНОЇ ВОДИ

УДК 665.63 (075.8)

студент Низовець І.В., к.т.н., доц. Дахненко В.Л.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Аміачна колона являється основним апаратом, в якому відбувається дистиляція

Для інтенсифікації десорбції аміаку з надсмольної води передбачається впровадження високопродуктивних колон із ґратчастими тарілками й колон з тарілками провального типу, що забезпечують високий ступінь відгону аміаку.

Недоліком більшості відомих колон є значно ускладнена конструкція колони, а регулювання рівня рідини на тарілках здійснюється виключно із середини пристрою, що можливо при монтажі пристрою і виключає оперативне регулювання під час експлуатації, що особливо актуально при нестабільному режимі подачі сировини.

Вказаний недолік пропонується вирішити за рахунок того, що тарілки колони, обладнані контактними пристроями та переливними пристроями, виготовити складною із утворенням внутрішнього простору і додатково обладнати гофрованим рухомим елементом, внутрішній об’єм якого з’єднаний із внутрішнім простором тарілки, котрі заповнені рідиною, а верхня частина гофрованого рухомого елементу безпосередньо, або через важіль з’єднана із переливним пристроєм.

Внутрішній простір заповнюється рідиною, котра підбирається відповідно до її коефіцієнту температурного розширення. При чому, об’єм внутрішнього простору тарілки та коефіцієнт температурного розширення рідини, що знаходиться у внутрішньому просторі тарілки узгоджується із необхідною величиною регулювання висоти переливного пристрою.

Додаткове обладнання тарілки у вигляді рухомого гофрованого елемента, внутрішній об’єм якого з’єднаний з внутрішньою поверхнею тарілки, і який може бути з’єднаний важелем з переливним пристроєм, дозволяє використати компенсацію температури розширення рідини із внутрішньої поверхні тарілки шляхом збільшення або зменшення висоти переливного пристрою, залежно від температури зони ректифікаційної колони, в якій знаходиться відповідна тарілка.

Посилання на матеріал