Увага! Проведення консультацій для 1 та 2 курсів з дисциплін "Вища математика" і "Нарисна геометрія"!

Підготовка до проходження другої атестації та покращення її результатів!

Розклад консультацій:

  • 1. Кожен четвер, "Вища математика", 16:10 - 17:10, кім. № 109/19. Проводить к.т.н., доц. Семінський О.О.

  • 2. Кожну середу, "Вища математика", 14:15 - 15:30, кім. № 206-1/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Сачок Р.В.

  • 3. Кожен вівторок, "Нарисна геометрія", 16:10 - 17:10, кім. № 205-2/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Двойнос Я.Г.

  • 4. Кожен вівторок, "Вища математика, Хімія, Нарисна геометрія", 14:15 - 17:00, кім. № 111/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Гулієнко С.В.

  • 5. Кожну п'ятницю, "Нарисна геометрія", 14:15 - 16:00, кім. № 205-2/19. Проводить асистент Гробовенко Я.В.

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

Наші Партнери:

Міжнародні компанії-партнери нашої кафедри, де працюють наші студенти

Студентський науковий гурток кафедри

home5

Метою гуртка є створення сприятливих умов для підготовки студентської молоді до самостійної творчої, навчальної та наукової роботи.

У студентському науковому гуртку кафедри студенти:

  • складають аннотації та реферати за матеріалами вітчизняної та іноземної спеціальної літератури;
  • оволодівають навичками проведення експерименту та обробки отриманих результатів, проектування устаткування різного типу та призначення;
  • проектують та виготовляють лабораторні установки;
  • за результатами проведених досліджень пишуть наукові статті, оформлюють заявки на одержання охоронних документів на інтелектуальну власність, доповідають на конференціях.

Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу та організується безпосередньо на кафедрі, у науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організаціях, на профільних виробництвах, із якими укладено кафедрою договори про співпрацю.

Студенти, які досягли вагомих результатів роботи можуть бути рекомендовані науково-методичною радою гуртка та кафедрою до вступу до магістратури та аспірантури.