РОЗРОБКА ХОЛОДИЛЬНИКА УСТАНОВКИ ВИРОБНИЦТВА СПИРТУ

Посилання на матеріал (.pdf)

При виробництві етилового спирту одним із основних видів обладнання є теплообмінні апарати. Їх доля може сягати до 50% сумарної маси всієї технологічної апаратури. Тому процес інтенсифікації процесу теплообміну супроводжується зменшенням металомісткості основного обладнання і впливає на основні техніко-економічні показники виробництва, що, у кінцевому підсумку, впливає на конкурентоздатність виробництва продукції .

11

Для вибору напряму інтенсифікації враховувалися наступні особливості:

  • що є основним завданням інтенсифікації теплообміну для конкретного класу обладнання (охолоджувача);
  • величину припустимих енергетичних витрат на інтенсифікацію;
  • гідродинамічні характеристики потоку у поєднанні із можливим полем температур в в конкретному типі обладнання;
  • технологічність виготовлення теплообмінного обладнання з інтенсифікацією тепловіддачі, зручність і надійність його в експлуатації.

Враховуючи ці вимоги була поставлена задача підвищити теплопередачу між середовищами в кожухотрубному холодильнику за рахунок додаткового обладнання трубного простору пружним елементом виконаним із пластичного матеріалу у вигляді профільованої смуги, що утворює непаралельні поверхні і розташований у трубі таким чином, що одна з поверхонь контактує із теплообмінною трубою забезпечити збільшення внутрішньої поверхні теплообміну із турбулізацією потоку всередині труб, що сприяє підвищенню коефіцієнта тепловіддачі в трубному просторі теплообмінника .