Пресова частина папероробної машини для виготовлення санітарно-гігієнічного паперу

Посилання на матеріал (.pdf)

Важлива роль в процесі виготовлення паперу на папероробній машині (ПРМ) належить пресовій частині. Вона повинна забезпечувати максимальне зневоднення паперового полотна, рівномірну його вологість та відсутність обривів під час процесу пресування. Актуальність розробки та модернізації пресових частин ПРМ для виготовлення санітарно-гігієнічного паперу полягає в зменшенні енергетичних затрат на сушіння паперу шляхом підвищення кінцевої сухості паперового полотна.

Процес пресування відбувається в двох пресових захватах, перший з яких утворюється лощильним циліндром та жолобчатим валом, а другий лощильним циліндром та валом з глухою перфорацією.

Pressing of paper machine for manufacturing

У світовій папероробній промисловості широко використовуються так звані гарячі преси. Оскільки метою роботи є модернізація пресової частини ПРМ для санітарно-гігієнічних видів паперу, які мають невелику масу одного метра квадратного полотна, то доцільною є модернізація пресової частини з використанням гарячих пресових валів, що дозволить зменшити витрати гріючої пари, яка подається в лощильний циліндр, який в даній схемі фактично відіграє роль сушильної частини машини.

Запропонований шлях модернізації дозволить інтенсифікувати процес пресування паперового полотна та знизити енергетичні витрати на його висушування на лощильному циліндрі, а також провести модернізацію без значних економічних витрат.