ОБГРУНТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКУПЕРАТОРИ ТЕПЛА ПОВІТРЯ

“Посилання на матеріал (.pdf)”

Витрати тепла при вентиляції збільшують загальні витрати тепла в навколишнє середовище, тому використовують рекупераційні теплообмінники.
Відпрацьоване тепле повітря з приміщення, проходячи через теплообмінник віддає тепло свіжому, холодному повітрю зовні, таким чином відбувається утилізація тепла повітря, що вентилюється.
У більшості конструкцій використовується пластинчастий теплообмінник з перехресним ходом, ефективність таких рекуператорів досягає 77%. Встановлення кількох блоків дозволяє збільшити ефективність до 92%.
Крім того використовуються конструкції регенераторів, їх недоліком наявність рухомих елементів (клапана), та періодичність роботи.

RATIONALE_FOR_INCREASING_EFFICIENCY_warm_air_heat_exchanger
Незважаючи на велику кількість наукових робіт, присвячених пластинчастим теплообмінникам даний процес рекуперації має особливості та недостатньо вивчений. Основна особливість полягає у малій інтенсивності процесу, що пов’язано з властивостями повітря (низька густина і теплопровідність), та використанням вентиляторів динамічного типу, ККД яких стрімко падає при підвищенні гідравлічного опору апарату.
Метою досліджень створення методики розрахунку оптимальних параметрів пластинчастого теплообмінника повітря–повітря. До критеріїв оптимізації має бути включені: гідравлічний опір теплообмінника, маса рекуператора, ефективність процесу переносу тепла.
Створення нової методики дозволить впровадити сучасні промислові зразки енергозберігаючого обладнання.