Наші спеціалізації:
Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

Матеріали для студентів

Нормоконтроль дипломного проекту виконують:

    • для групи ЛБ – Зайцев С.В.
    • для групи ЛМ – Гулієнко С.В.
    • для груп ЛН, ЛР – Двойнос Я.Г.

Нижче приведено приклад оформлення документів для працевлаштування студентів денної форми навчання (ОКР “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”) 2017 року.

Для спеціалізації “Інжиніринг, обладнання та технології хімічних, нафтопереробних і біотехнологічних виробництв” – спеціалісти + магістри:

Договір про співрацю для спеціалістів і магістрів

Лист до питання працевлаштування молодих спеціалістів

Для спеціалізації “Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва” – спеціалісти + магістри:

Договір про співрацю для спеціалістів і магістрів

Лист до питання працевлаштування молодих спеціалістів

Для бакалаврів всіх спеціалізацій кафедри МАХНВ:

Договір про співрацю для бакалаврів

Нижче приведено пакет документів необхідних для проходження практики студентів денної форми навчання 2017-2018 навчального року.

Для спеціальностей “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”
Необхідні документи