Модернізація ректифікаційної колони установки переробки диметилкетону

УДК 661.717.3

Дипломний проект бакалавра на тему «Модернізація ректифікаційної колони установки переробки диметилкетону»/НТУУ «КПІ»; Керівник А.Р. Степанюк. – К., 2016. – с 129.: іл. – Викон. Довгаль О.О. – Бібліогр.: с. 84.

Технологічна схема:

 Тех Схема

Пояснювальна записка складається зі вступу, восьми розділів, висновків і списку посилань з 19 найменувань. Загальний обсяг записки становить 129 сторінок основного тексту, 17 рисунків, 3 таблиць.

Складальне креслення ректифікаційної колони:

СБ Колона ректификаційна

Мета проекту – проектування ректифікаційної колони для установки розділення суміші диметилкетом-вода.

Складальне креслення царги:

СБ Царга

Записка містить опис технологічного процесу, вибір типу ректифікаційної колони та її місце в технологічній схемі, технічну характеристику апарата, обґрунтування вибору конструкції апарата, що проектуються і принцип дії її основних складальних одиниць та деталей, порівняння основних показників розробленої конструкції ректифікаційної колони з аналогами, патентне дослідження конструкції апарата. Наведено заходи, щодо охорони праці, рекомендації з монтажу та експлуатації. Проведено модернізацію установки та визначено очікувані техніко-економічні показники від впровадження модернізації. Зазначена модернізація може бути рекомендована для впровадження у виробництво.

Також визначено рівень стандартизації та уніфікації.