Модернізація пресу клеїльного картоноробної машини

УДК 676.024.741

Модернізація пресу клеїльного картоноробної машини: Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» /НТУУ «КПІ»; Керівник  О.А. Новохат. – К., 2016. –  125 с.: іл. Викон. – В.В. Телестакова – Бібліогр.: 76 с.

Клеїльний прес, складальне креслення

Клеїльний прес(1)    Клеїльний прес(2)

Дипломний проект включає розрахунково-пояснювальну записку, що складається з вступу, 8 розділів, висновка, переліку посилань та 3 додатків.  Загальний обсяг роботи становить 125 с. основного тексту, 21 рисунок, 5 таблиць і 3 додатків.

Корито клеїльного пресу, складальне креслення

Корито  гумованого валу

Метою проекту є проектування і розробка конструкції  пресу клеїльного призначеного для проклеювання паперового (картонного) полотна.

Станина, складальне креслення

Станина

Поставлена задача досягається вдосконаленням притискного валу клеїльного пресу шляхом визначення витрат клею на проклеювання картонного полотна, виконання необхідних розрахунків, що підтверджують працездатність та надійність конструкції. На основі отриманих результатів надано висновки. Наведено список використаної літератури.

Розрахунково-пояснювальна записка містить опис технологічного процесу встановлення клеїльного пресу, опис та обґрунтування обраної конструкції для проклеювання картонного полотна. Графічна частина проекту включає п’ять креслень загальним форматом ХхА1, що містить: складальне креслення клеїльного пресу його притискного валу, станини, корита для відведення клею та мембрану.

КАРТОНОРОБНА МАШИНА, ПРЕС КЛЕЇЛЬНИЙ, МЕХАНІЗМ ПРИТИСКАННЯ, СТАНИНА, ГУМОВАНИЙ ВАЛ, СТОНІТОВИЙ ВАЛ, СПРИСК, ДІАФРАГМА, МЕМБРАНА, КЛЕЙСТЕР.