Модернізація поздовжньо-різального верстату

В процесі виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виконано модернізацію поздовжньо-різального верстату.

Поздовжньо-різальний верстат, складальне креслення

Верстат поздовжньо-різальний

Важливу роль в конструкції ПРВ відіграє, вал накату, швидкість обертання валу має перевищувати швидкість всієї папероробної машини в 1,5 – 2 рази.  На сьогоднішній день швидкість сучасних ПРВ сягає 2200 м/хв і більше.

Установка валу накату, складальне креслення

Установка валу накату

Найбільш доцільним з точки зору загального компонування і управління технологічними параметрами під час роботи ПРВ є встановлення одного поздовжньо-різального верстата на одну папероробну машину.

У цьому випадку продуктивність верстата повинна відповідати продуктивності папероробної машини, для якої він призначений, і мати достатній запас, щоб не лімітувати її роботу.

Для підтвердження працездатності конструкції та доцільності модернізації були розв’язані наступні задачі:

  • обрано тип поздовжньо-різального верстату;
  • надано опис поздовжньо-різального верстату та його основних складальних одиниць;
  • розроблено технічну характеристику проектованої конструкції;
  • проаналізовано сучасні конструкції поздовжньо-різального верстату, визначено їх переваги і недоліки, вибрано конструкції аналогів;
  • виконано розрахунки, що підтверджують надійність і працездатність обраної конструкції;
  • проаналізовано відповідність розробленої конструкції вимогам охорони праці;
  • надано рекомендації по виготовленню, монтажу та експлуатації поздовжньо-різального верстату, які гарантують її надійну роботу.

Розроблена конструкція поздовжньо-різального верстату може бути використана для модернізації діючих аналогів.