Модернізація повітряного холодильника для очистки бензолу

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» розроблений повітряний холодильник для технологічної схеми очистки бензолу.

Робота включає розрахунково-пояснювальну записку яка містить: опис технологічної схеми очистки бензолу; технічну характеристику повітряного холодильника, вибір і описання конструкції апарата. Для обґрунтованого вибору конструкції проведений патентний пошук та порівняння обраної конструкції з аналогами.

Повітряний холодильник, складальне креслення

складальне

Проведені розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції. Виконаний тепловий розрахунок, аеродинамічний розрахунок, а також розрахунки на міцність основних вузлів та деталей апарата.Розрахунки на міцність виконано згідно діючих державних та галузевих стандартів.

Трубчатка, складальне креслення

Трубчатка_01

Графічна частина проекту включає чотири креслення формату А1, що містять: технологічну схему установки очистки бензолу, складальне креслення теплообмінника та креслення складальних одиниць та деталей. До складальних креслень складені специфікації.

Також наведені рекомендації щодо монтажу та експлуатації розробленого апарата і рівень стандартизації та уніфікації.

За результатами роботиотримано деклараційний патент України на корисну модель, була подана заявка на деклараційний патент та опубліковано дві тези доповідей на Всеукраїнських науково-практичних конференціях.