Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

10 переваг навчання саме у нас:


90-річний досвід підготовки фахівців найвищого рівня

Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

Високий рівень підготовки фахівців

Можливість навчатися за кошти державного бюджету і отримувати стипендію 1400-2500 грн/міс

Забезпечення місцем проживання на термін навчання всіх іногородніх студентів

Стажування у кращих університетах та на провідних підприємствах світу

Безкоштовне відвідування тренувань в університетському спотривному комплексі

Можливість оздоровлення на базах університету біля моря або в горах

Можливість отримати другу вищу освіту або звання офіцера ЗСУ без відриву від навчання

Підготовка до вступу і сертифікації ЗНО

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Модернізація повітряного холодильника для очистки бензолу

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» розроблений повітряний холодильник для технологічної схеми очистки бензолу.

Робота включає розрахунково-пояснювальну записку яка містить: опис технологічної схеми очистки бензолу; технічну характеристику повітряного холодильника, вибір і описання конструкції апарата. Для обґрунтованого вибору конструкції проведений патентний пошук та порівняння обраної конструкції з аналогами.

Повітряний холодильник, складальне креслення

складальне

Проведені розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції. Виконаний тепловий розрахунок, аеродинамічний розрахунок, а також розрахунки на міцність основних вузлів та деталей апарата.Розрахунки на міцність виконано згідно діючих державних та галузевих стандартів.

Трубчатка, складальне креслення

Трубчатка_01

Графічна частина проекту включає чотири креслення формату А1, що містять: технологічну схему установки очистки бензолу, складальне креслення теплообмінника та креслення складальних одиниць та деталей. До складальних креслень складені специфікації.

Також наведені рекомендації щодо монтажу та експлуатації розробленого апарата і рівень стандартизації та уніфікації.

За результатами роботиотримано деклараційний патент України на корисну модель, була подана заявка на деклараційний патент та опубліковано дві тези доповідей на Всеукраїнських науково-практичних конференціях.