Модернізація парогенератора установки виробництва етанової кислоти

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на тему: “Модернізація парогенератора установки виробництваетановоїкислоти”, розроблено горизонтальний парогенераторвідпарної колони для одержання етанової кислоти.

Для виконання поставлених завдач проведено огляд існуючих  конструкцій на основі якого зроблено обґрунтований вибір конструкції апарата, а саме горизонтальногопарогенератора з паровим простором та лінзовим компенсатором, наведено опис технологічної схеми отримання етанової кислоти, та технічну характеристику елементів парогенератора.

Технологічна схема

Tekhskhema14

Модернізація апарата полягала в тому, що в трубному просторі було поміщено крильчатки для турбулізації суміші газів, що протікає у трубах.Проаналізовано і порівняно обрану конструкцію з кращими вітчизняними і світовими аналогами в результаті чого встановлено, що апарат, який проектується не містить принципових рішень запропонованих в розглянутих патентах.

Парогенератор, складальне креслення

Парогенератор корпус

Виконано параметричний та гідравлічний розрахунок, а також розрахунки  на міцність основних вузлів та деталей апарата (визначення товщини стінки циліндричної обичайки та еліптичного днища, розрахунки фланцевого з’єднання,  опор та трубної решітки). Розрахунки на міцність виконано згідно діючих державних та галузевих стандартів.

Розподільча кришка, складальне креслення

крышка

Надано рекомендації, щодо монтажу та експлуатації і визначено рівень стандартизації та уніфікації горизонтальногопарогенератора. Проведено техніко-економічне обґрунтування, запропоноване вдосконалення, на яке отриманодеклараційний патент України на корисну модель.

Розреблено чотири креслення формату А1, що містять: технологічну схему ділянки отримання етанової кислоти, складальне креслення горизонтальногопарогенератора та креслення складальних одиниць та деталей. До складальних креслень складені специфікації.

Результати проведених розрахунків зведені в розрахунково-пояснювальну записку. За результатами роботи зроблено дві доповіді на конференціях.