Увага! Реєстрація на ЗНО триває до 19 березня 2018 року!

Навчаючись разом із нами, Вам необхідно вибрати наступні предмети ЗНО:

  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

Що Вам дасть навчання в нас?

1. Кращий технічний університет України

2. Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

3. Високий рівень підготовки фахівців

4. Стипендія у розмірі 1400-2500 грн/міс

5. Гуртожиток для всіх іногородніх студентів

6. Можливість стажування за кордоном у кращих університетах та провідних підприємствах світу


Чим Ви будете займатися навчаючись в нас?

1. Хімічна технологія стосується науки, технологій та менеджменту, пов'язаних з виготовленням матеріалів та виробів, необхідних нашому суспільстві.

2. Ви вивчите цілий ряд цікавих предметів, що включають в себе основи хімічного машинобудування, а також прикладну частину математики та фізики.

3. Технічні аспекти навчання базуються на прогнозуванні поведінки матеріалів та хімічних реакцій - це означає прогнозування, управління та моделювання композиціями, потоками, температурами та тисками твердих речовин, рідин та газів.

4. Ви дізнаєтеся про хімічні, фізичні та біологічні процеси з використанням математики та фізики, а також вивчите обладнання та технології, що використовуються промисловістю для широкомасштабного виробництва та питання безпеки, що стосуються галузі.

5. Студенти можуть подати заявки на продовження навчання за кордоном. Партнери обміну пропонуються за допомогою схеми обміну Erasmus та / або схеми глобальної біржі. Для отримання додаткової інформації про програму навчання за кордоном звертайтеся за адресою: http://mobilnist.kpi.ua/en/

Зарплати Наших Випускників

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

Модернізація парогенератора установки виробництва етанової кислоти

крышка

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на тему: “Модернізація парогенератора установки виробництваетановоїкислоти”, розроблено горизонтальний парогенераторвідпарної колони для одержання етанової кислоти.

Для виконання поставлених завдач проведено огляд існуючих  конструкцій на основі якого зроблено обґрунтований вибір конструкції апарата, а саме горизонтальногопарогенератора з паровим простором та лінзовим компенсатором, наведено опис технологічної схеми отримання етанової кислоти, та технічну характеристику елементів парогенератора.

Технологічна схема

Tekhskhema14

Модернізація апарата полягала в тому, що в трубному просторі було поміщено крильчатки для турбулізації суміші газів, що протікає у трубах.Проаналізовано і порівняно обрану конструкцію з кращими вітчизняними і світовими аналогами в результаті чого встановлено, що апарат, який проектується не містить принципових рішень запропонованих в розглянутих патентах.

Парогенератор, складальне креслення

Парогенератор корпус

Виконано параметричний та гідравлічний розрахунок, а також розрахунки  на міцність основних вузлів та деталей апарата (визначення товщини стінки циліндричної обичайки та еліптичного днища, розрахунки фланцевого з’єднання,  опор та трубної решітки). Розрахунки на міцність виконано згідно діючих державних та галузевих стандартів.

Розподільча кришка, складальне креслення

крышка

Надано рекомендації, щодо монтажу та експлуатації і визначено рівень стандартизації та уніфікації горизонтальногопарогенератора. Проведено техніко-економічне обґрунтування, запропоноване вдосконалення, на яке отриманодеклараційний патент України на корисну модель.

Розреблено чотири креслення формату А1, що містять: технологічну схему ділянки отримання етанової кислоти, складальне креслення горизонтальногопарогенератора та креслення складальних одиниць та деталей. До складальних креслень складені специфікації.

Результати проведених розрахунків зведені в розрахунково-пояснювальну записку. За результатами роботи зроблено дві доповіді на конференціях.