Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

10 переваг навчання саме у нас:


90-річний досвід підготовки фахівців найвищого рівня

Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

Високий рівень підготовки фахівців

Можливість навчатися за кошти державного бюджету і отримувати стипендію 1400-2500 грн/міс

Забезпечення місцем проживання на термін навчання всіх іногородніх студентів

Стажування у кращих університетах та на провідних підприємствах світу

Безкоштовне відвідування тренувань в університетському спотривному комплексі

Можливість оздоровлення на базах університету біля моря або в горах

Можливість отримати другу вищу освіту або звання офіцера ЗСУ без відриву від навчання

Підготовка до вступу і сертифікації ЗНО

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Модернізація парогенератора установки виробництва етанової кислоти

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на тему: “Модернізація парогенератора установки виробництваетановоїкислоти”, розроблено горизонтальний парогенераторвідпарної колони для одержання етанової кислоти.

Для виконання поставлених завдач проведено огляд існуючих  конструкцій на основі якого зроблено обґрунтований вибір конструкції апарата, а саме горизонтальногопарогенератора з паровим простором та лінзовим компенсатором, наведено опис технологічної схеми отримання етанової кислоти, та технічну характеристику елементів парогенератора.

Технологічна схема

Tekhskhema14

Модернізація апарата полягала в тому, що в трубному просторі було поміщено крильчатки для турбулізації суміші газів, що протікає у трубах.Проаналізовано і порівняно обрану конструкцію з кращими вітчизняними і світовими аналогами в результаті чого встановлено, що апарат, який проектується не містить принципових рішень запропонованих в розглянутих патентах.

Парогенератор, складальне креслення

Парогенератор корпус

Виконано параметричний та гідравлічний розрахунок, а також розрахунки  на міцність основних вузлів та деталей апарата (визначення товщини стінки циліндричної обичайки та еліптичного днища, розрахунки фланцевого з’єднання,  опор та трубної решітки). Розрахунки на міцність виконано згідно діючих державних та галузевих стандартів.

Розподільча кришка, складальне креслення

крышка

Надано рекомендації, щодо монтажу та експлуатації і визначено рівень стандартизації та уніфікації горизонтальногопарогенератора. Проведено техніко-економічне обґрунтування, запропоноване вдосконалення, на яке отриманодеклараційний патент України на корисну модель.

Розреблено чотири креслення формату А1, що містять: технологічну схему ділянки отримання етанової кислоти, складальне креслення горизонтальногопарогенератора та креслення складальних одиниць та деталей. До складальних креслень складені специфікації.

Результати проведених розрахунків зведені в розрахунково-пояснювальну записку. За результатами роботи зроблено дві доповіді на конференціях.