МОДЕРНІЗАЦІЯ НАСАДКОВОЇ РЕКТИФІКАЦІЙНОЇ КОЛОНИ У ВИРОБНИЦТВІ МЕТИЛОВОГО СПИРТУ

Посилання на матеріал (.pdf)

На сьогодні в багатьох країнах світу діють програми по застосуванню метанолу в автомобільному паливі. Метанол може використовуватися як у класичних двигунах внутрішнього згоряння, так і в спеціальних паливних елементах для отримання електрики. У зв’язку з цим значно збільшуються потреби у виробництві метилового спирту.

MODERNIZATION NASADKOVOYI distillation column

Свіжий метанол стискується в компресорах, змішується з водяною парою, підігрівається в теплообміннику і перегрівається в трубчастій печі, після чого подається в реактор-гідратор. Теплота реакційних газів, що відходять, регенерується в теплообміннику для нагріву вхідної суміші. У холодильнику відбувається конденсація продуктів реакції, а в сепараторові розділяються рідкі і газові потоки. Відмивання водою спирту відбувається в абсорбері. Газ рециркулюють компресором, а частина його скидається, щоб уникнути накопичення домішок в системі.Водний конденсат після сепаратора і рідину з абсорбера дроселюють, внаслідок чого виділяються розчинені гази, що відокремлювані в сепараторі низького тиску і направляються в паливну лінію. Рідка фаза з сепаратора є 20% водний розчин метанолу. Цей розчин піддають ректифікації в ректифікаційних колонах. В ректифікаційній колоні відганяють метанол з концентрацією 95%, який конденсуються в теплообміннику. Кубовий залишок ректифікаційної колони частково поступає в парогенератор, який обігрівається гріючою парою, а також в ректифікаційну колону. З парогенератора кубовий залишок випаровується і подається як гріюча пара в ректифікаційну колону. В ректифікаційній колоні відганяють метиловий спирт у вигляді азеотропної суміші, який конденсуються в повітряному конденсаторі. Кубовий залишок ректифікаційної колони поступає в парогенератор, який обігрівається гріючою парою. З парогенератора кубовий залишок випаровується і подається як гріюча пара в ректифікаційну колону.