МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ

Посилання на матеріал (.pdf)

Підготовка живильного середовища для культивування мікроорганізма – продуцента лимонної кислоти складається з приготування розчину сировини певної концентрації і додаванні до нього азоту, фосфору і інших елементів, необхідних для життєдіяльності мікроорганізмів. З метою оптимізації складу живильного середовища в мелясних розчинах попередньо осаджують солі важких металів (заліза, магнію та інших). Початкова величина рН готового живильного середовища встановлюється додаванням кислоти або лугу.

Реакційну масу після розкладення цитрату кальцію без осадження іонів заліза та миш’яку фільтрують, розчин лимонної кислоти освітлюють активованим вугіллям, знову фільтрують на фільтрпресах і охолоджують водою в теплообміннику до температури 40-45 С.

6

Очищений розчин лимонної кислоти упарюється під вакуумом в три етапи до досягнення необхідної концентрації (близької до насиченої) і зливають до кристалізаторів, в яких поступово знижують температуру. Освітлені кристали лимонної кислоти, що утворилися, відділяють від маточного розчину на центрифугах, промивають холодною водою, сушать і пакують.

Модернізація лінії полягає в розширенні технологічних можливостей кожухотрубного теплообмінника за рахунок одночасного оброблення декількох потоків теплоносіїв міжтрубного простору. Для цього пропонується кожну поперечну перегородку виконати у вигляді круглого диска для повного перекриття порожнини корпуса, а штуцери для підведення й відведення теплоносія міжтрубного простору встановити на корпусі в місці кожного ходу міжтрубного простору .