МОДЕРНІЗАЦІЯ КОНДЕНСАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ УСТАНОВКИ СИНТЕЗУ АМІАКУ

УДК 661.938

студ. Маруненко Н.О. к.т.н., доц. Зубрій О.Г.

Національних технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Азотне виробництво є однією з найважливіших галузей сучасної промисловості

Особливе місце при цьому відводиться виробництву синтетичного аміаку. Останній є основою для отримання азотних добрив та багатьох інших важливих продуктів.

Установка синтезу аміаку середньго тиску. В цьому агрегаті азотоводневу суміш під тиском 32 МПа змішують з циркуляційним газом, який виходить з трубного простору апарата 6, і подають в трубний простір випарника 7. Рідкий аміак, який випаровується в міжтрубному просторі випарника 7, охолоджує суміш циркуляційного та свіжого газу до 12 °С.

Modernization of equipment installation condensing ammonia

Охолоджений газ разом зі сконденсованим аміаком надходить в сепараційну частину апарата 6, який являє собою холодний теплообмінник з сепаратором, де відділяється рідкий аміак, а газова фаза проходить по міжтрубному простору теплообмінника, розміщеного в цьому апараті, нагрівається та надходить в циркуляційний відцентровий компресор 5.

Стиснутий газ при температурі близько 30°С надходить в горизонтальний виносний теплообмінник 3, в міжтрубному просторі якого він підігрівається і надходить в колону синтезу 1. Перед колоною газ розділяють на три потоки.

Нагріта до 420-500°С циркуляційна суміш послідовно проходить три шари каталізатора, де проходить реакція утворення аміаку, при температурі близько 520°С, надходить в трубки нижнього теплообмінника, де охолоджується до 385°С, а потім в котел 2. Потім газ, охолоджений в котлі до 190-210°С, потрапляє в трубний простір теплообмінника 3, в якому охолоджується до 55-65 °С.

Силка на матеріал