Модернізація конвективної сушарки установки збагачення марганцевої руди

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему «Модернізація конвективної сушарки установки збагачення марганцевої руди»  розроблено барабанну сушарку для сушіння марганцевої руди.

Технологічна схема

Практика3взвіт

У результаті виконання дипломного проекту було зроблено опис технологічного процесу, вибрано тип сушарки, обґрунтовано вибір конструкції апарата, порівняно основні показники розробленої та удосконаленої конструкції з аналогами, проведено патентне дослідження, яке підтверджує патентну чистоту конструкції, надано також рекомендації з охорони праці, проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції, розроблено рекомендації щодо монтажу та експлуатації, визначено рівень стандартизації та уніфікації, здійснено техніко-економічне обґрунтування модернізації. Частину розрахунків виконано у програмному середовищі Mathcad.

Розвантажувальна камера, складальне креслення

Разгр камера2333

Графічна частина проекту виконана у середовищі КОМПАС 3DV-13 і включає в себе технологічну схему процесу – А1, складальні креслення: барабанна сушарка – А1, камера розвантажувальна – А1, барабан – А2, лабіринтне ущільнення – А2. До складальних креслень виконано специфікації.

Барабанна сушарка, складальне креслення

Складальне

Модернізація барабанної сушарки полягає в підвищенні ефективності процесу сушіння та запобіганню руйнуванню матеріалу за допомогою отворів перфорації барабану, що виконані у формі двопустотного гіперболоїда, завдяки цьому теплоносій подається направлено у барабан.

За період виконання проекту отримано деклараційний патент України на корисну модель № 107554 U F26 B 11/04, а також опубліковано дві тези на XVII-XVIII Всеукраїнських науково-практичних конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених.