Модернізація відсмоктуючого вала поворотного пресу

Посилання на матеріал (.pdf)

Процес пресування є однією з основних стадій виготовлення картону. Його метою є максимальне зневоднення картонного полотна, надання йому необхідних фізико-механічних властивостей та рівномірної вологості по ширині. Саме тому робота направлена на вдосконалення пресових частин картоноробних машин є актуальною.

Вдосконалити конструкцію поворотного преса КРМ можна шляхом модернізації відсмоктуючого вала, основними недоліками якого є маркування картонного полотна зумовлене наявністю отворів в рубшці вала і шум при роботі вала.

Для досягнення поставленої мети поверхню відсмоктуючого валу доцільно покрити сітчатою панчохою .

Запропонований для вдосконалення пресової частини відсмоктуючий вал з усадковою сіткою складається з перфорованої обертової оболонки, всередині якої знаходиться нерухома відсмоктуюча камера з поздовжніми і радіальними ущільненнями, виконаними з антифрикційного матеріалу.

15

Розміщена на зовнішній поверхні рухомої оболонки сітка виготовлена з монофіламентних поліефірних волокон у вигляді двошарової сітки, яка має велику термічну усадку при нагріванні .

Конструкція буде працювати наступним чином: картонне полотно 8 переміщується пресовим сукном 7 на обертовій оболонці вала 1. Проходячи над відсмоктуючою камерою 5 в якій підтримується вакуум, з картонного полотна під дією зусиллям притискання створеного тиском валу 9 з картонного полотна потік води фільтрується в сукно 7 перпендикулярно якому проходить в сітку і далі по поверхні оболонки 1 надходить в її отвори. Через отвори, вода потрапляє у відсмоктуючу камеру. З відсмоктуючої камери відфільтрована вода з повітрям відсмоктується в вакуумну систему і видаляється з пресу. Потік повітря, який проходить в отвори оболонки розділяється сіткою на тонкі струмені, що зменшує шум при роботі валу.

Запропоноване нове конструктивне виконання пресової частини дозволяє зменшити гідравлічний опір, що у свою чергу збільшить швидкість фільтрації води в сукні і, відповідно, зменшить час фільтрації.