МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИПАРНОГО АПАРАТА УСТАНОВКИ ВИРОБНИЦТВА ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ

Посилання на матеріал (.pdf)

Застосування ферментів (ензимів) в харчовій промисловості, сільському господарстві, фармацевтиці та в інших суміжних галузях з кожним роком збільшується, оскільки ферменти здатні прискорити перебіг багатьох біохімічних реакцій. Виробництво ферментів є складним процесом, який складається з багатьох стадій. Для збільшення терміну зберігання та кращого транспортування виробленої продукції розчин ферменту необхідно сконцентрувати, для цього проводять випарювання розчину ферменту.

MODERNIZATION evaporator INSTALLATION

Оскільки ферменти денатурують при нагріванні їх до високої температури, тобто втрачають свою активність, то основною вимогою для випарних апаратів є здатність випарювати вологу при низьких температурах кипіння. До таких апаратів належать випарні апарати з плівкою рідини, які в свою чергу поділяються на: з низхідною та з висхідною плівкою рідини.

В залежності від способу отримання ферментні препарати отримують: глибинним та поверхневим способом.

Ці способи отримання ферментів відрізняються лише за середовищем вирощування культур мікроорганізмів: поживне середовище при глибинному способі є рідиною, в поверхневому – тверда зволожена маса.

Технологічний процес виготовлення ферменту амілоризіну складається з таких основних стадій виробництва: отримання неочищених ферментних препаратів, екстракція необхідного компоненту з суміші, концентрування розчину ферменту у випарному апарату, фільтрація концентрованої суміші від шкідливих компонентів, сушіння очищеної суміші, пакування готового продукту.