Модернізація абсорбера для виробництва етилового спирту

УДК 663.53

Модернізація абсорбера виробництва етилового спирту: Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»/НТУУ «КПІ»; Керівник Я. Г.Двойнос –К., 2016. – 113 с.: Викон. – М.М. Манастирний – Бібліогр.: 79 с.

Пояснювальна записка складається із вступу, 8 розділів, висновків, переліку посилань із 24 найменувань. Загальний обсяг роботи становить 105 с. основного тексту, 20 рисунків, 9 таблиць і 4 додатків.

Технологічна схема

tech_chema

Метою проекту є модернізація абсорбера для виділення етилового спирту з бродильних газів, яка спрямована на підвищення ефективності використання поверхні насадки за рахунок насадки з більшою питомою поверхнею, – кільцями Рашига.

Абсорбер, складальне креслення

Абсорбер

Поставлена мета досягається шляхом розрахунку основних розмірів абсорбера, виконанням параметричного, гідравлічного розрахунків та розрахунків на міцність та стійкість обичайки та опори, розроблено рекомендації до монтажу та експлуатації абсорбера, оцінено рівень стандартизації та уніфікації розробки, обґрунтовано модернізацію абсорберу та оцінено його ефективність, проведено аналіз відповідності абсорбера до вимог охорони праці, викладено основні вимоги безпечної експлуатації абсорбера. Виконано аналіз результатів та зроблено висновки. Наведено список використаної літератури.

Царга

ЦАРГА

Графічна частина дипломного проекту включає три креслення формату А1 та два креслення формату А2, що містить: модернізовану технологічну схему виробництва етилового спирту, складальне креслення абсорбера, складальне креслення царги, складальне креслення верхньої кришки, складальне креслення трубного пучка.