Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Увага! Проводиться набір на підготовчі курси до здачі ЗНО

Якщо ви хочете отримати знання, які допоможуть при здачі ЗНО та під час вступу до будь-якого університету, сертифікат про закінчення і можливість отримати додаткові бали при вступі до НТУУ "КПІ", запрошуємо до нас на навчання.

Термін навчання з 1 жовтня 2017 року до 30 квітня 2018 року.

Випускники факультету довузівської підготовки за бажання вступу на технічні спеціальності "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського" отримують додатково 10 БАЛІВ до результатів ЗНО.

Більш детальну інформацію иожна отримати за номерами телефонів: (050) 289-03-61 (с 9:00 до 18:00); (096) 218-35-02 (с 9:00 до 18:00); (044) 204-84-51, (044) 204-84-00 (с 9:00 до 18:00).


Переваги підготовчих курсів:

 • Додаткові бали при вступі до КПІ (10 балів)
 • Сертифікат про закінчення навчання на курсах
 • Знання, які допоможуть в навчанні в університеті

Предмети, за якими проводиться підготовка (на вибір):

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика

Вартість навчання на курсах:

 • Вечірня форма та курси вихідного дня / 11 клас (на місяць) - від 720 грн. за за дисципліни
 • Вечірня форма та курси вихідного дня / 9 та 10 класів (на місяць) - від 480 грн. за 3 дисципліни
 • Дистанційна / 11 клас - 350 грн.

Форми навчання:

 • Вечірня: 3 дні на тиждень з 16:45 до 19:00
 • Курси вихідного дня: субота з 9:00 до 15:00
 • Дистанційна (двічі на місяць по суботах)

Необхідні документи:

 • 2 фото 3х4
 • Ксерокопія 1, 2 і 11 сторінок паспорта або ксерокопія свідоцтва про народження
 • Ксерокопія ідентифікаційного номера
 • Подача документів відбувається в корпусі №19, аудиторія 202

Онлайн рестрація на курси:

Записатися на підготовчі курси до ЗНО
Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

Наші Партнери:

Міжнародні компанії-партнери нашої кафедри, де працюють наші студенти

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КОНТАКТНОЇ МЕМБРАННОЇ ДИСТИЛЯЦІЇ

Посилання на матеріали тези.

Мембранна дистиляція (МД) – це процес розділення розчинів, що ґрунтується на транспорті пари води через пористу гідрофобну мембрану. Рушійною силою процесу є різниця парціальних тисків розчинника по обидва боки мембрани, що виникає за рахунок різниці температур у каналі мембранного апарата.

Опис масопереносу в мембрані під час мембранної дистиляції (МД), на перший погляд, має бути тривіальною задачею, і потік пари повинен бути пропорційний градієнту тиску пари з обох боків мембрани.

Однак, у загальному випадку, коефіцієнт проникності залежить від температури, тиску, складу парогазової суміші в мембрані та структури мембрани. Градієнт тиску пари також залежить від температури і складу суміші на поверхні і в об’ємі. Таким чином, розрахунок потоку можливий лише після спільного розв’язання системи рівнянь тепломасоперенесення методом послідовних наближень. З огляду на це, реалізовано два підходи до розрахунків апаратів для МД. Перший, емпіричний, який поширено найбільше, базується на використанні виразів для визначення продуктивності й селективності, отриманих після узагальнення масивів експериментальних даних. Недоліками цього підходу є вузька область застосування емпіричних виразів та їх недостатнє теоретичне обґрунтування.

Другий, феноменологічний підхід, базується на наближених аналітичних розв’язках рівнянь тепломасопереносу, отриманих запевних припущень, що спрощують розрахунки. Однак часто ці припущення призводять до значних помилок і не дозволяють точно встановити фізико-хімічні основи МД.

Для опису масопереносу вмембрани в процесі МД нами була використана модель «запиленого газу» (МЗГ) [2]. МЗГ є однією з найбільш повних напівемпіричних теорій течії газових сумішей крізь пористі матеріали, що досягла достатньої степені розвитку для застосування в інженерних і наукових розрахунках.

МЗГ дозволяє врахувати такі механізми масоперенесення пари в мембрані:

1. Вільно-молекулярну (кнудсеновську) течію, яка реалізується занастільки малої густини пари, що частотою зіткнень між молекулами порівняно з частотою їх зіткнення з поверхнями каналів пористого тіла можна знехтувати.

2. В’язку течію (конвективне перенесення), за якого пара рухається як суцільне середовищепід дією градієнта тиску, і міжмолекулярні зіткнення переважають над зіткненнями молекул з поверхнею.

3. Дифузію в режимі суцільного середовища, коли окремі компоненти суміші переміщуються відносно один одного під дією градієнта концентрації (звичайна дифузія), градієнта температури (термодифузія) чи зовнішніх сил (силова дифузія) При цьому міжмолекулярні зіткнення відбуваються частіше, аніж зіткнення молекул з поверхнею.

4. Поверхневу дифузію, за якої молекули пари переміщуються вздовж поверхні твердого тіла, не залишаючи адсорбційного шару. ОскількиМД супроводжується фазовими переходами, він визначається не тільки масообміном, але й теплообміном у мембранній системі.

Теплоперенесеннякрізь мембрану відбувається:

– теплопровідністю крізь щільну матрицю мембрани і пароповітряну суміш у порах Q1;

– із трансмембранним масовим потоком Q2.