ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МЕХАНІКИ

Посилання на матеріал (.pdf)

Зясуємо механічну та прикладну суть загальних принципів механіки.

Нагадаємо, що вони поділяються на диференціальні та інтегральні,а також вони можуть бути варіаційними чи неваріаційними. Якщо принцип має варіаційний характер, то його можна розглядати як критерій,що дозволяє відрізнити істинний рух від рухів кінематично можливих за тих самих умов. Цей критерій полягає в тому, що тільки для істинного руху деяка функція координат точок даної механічної системи та їх похідних за часом характеризується екстремальними властивостями. Отримане динамічних рівнянь руху з варіаційними принципами механіки призводить до розвязку варіаційної задачі за деяких додаткових умов.

Будь-які принципи механіки можуть бути покладені в основу отримання динамічних рівнянь механіки та інших її положень. Принципи механіки відрізняються не тільки своїм характером (диференціальні чи інтегральні, варіантні чи неваріаційні), але й своєю загальністю, що визначає межі застосування як самого принципи, як і всіх наслідків, що виводяться з нього. Тому можно поділити принципи механіки на еквівалентні між собою. Характеризують вони умови рівноваги чи руху механічної системи ібо твердого тіла. Розрізняють також статичні динамічні принципи, виходячі з того, характеризують вони умови рівноваги чи руху механічної системи або твердого тіла.