Енергоощадні тепломасообмінні процеси при наявності фазового переходу

Напрямок досліджень започаткований на кафедрі машин та апаратів хімічних виробництв в 1967 році проф. Й.І. Чорнобильським і аспірантом В.М. Марчевським. Починаючи з 1967 р. на кафедрі проводилися дослідження тепломасообміну ускладненого хімічною реакцією у псевдозрідженому шарі твердих тонкодисперсних часток для Новокемерівського хімічного і Норильського гірничо-металургійного комбінатів. Результати цих робіт узагальнені в дисертації к.т.н. Марчевського В.М.