ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА КАСКАДНОГО ДИСКОВО- ШЕСТЕРЕННОГО ЕКСТРУДЕРА

Посилання на матеріал (.pdf)

Для підвищення ефективності переробки полімерних матеріалів, коли необхідно забезпечити підвищену пластифікацію і змішування, введення добавок, фарбування, переробку композиційних матеріалів часто використовують каскадні схеми екструзії, де вищезгадані процеси розділено на окремі операції з автономним керуванням. Каскадні установки порівняно з традиційними черв’ячними екструдерами мають кращі питомі показники і більш широку номенклатуру матеріалів, що перероблюються.

Проведені дослідження каскадного дисково-шестеренного екструдера (ЕКДШ) для переробки полімерних матеріалів, в якому на першій стадії в якості розплавлювача-гомогенізатора використовується дисковий екструдер з дозованим живленням. Цей екструдер працює в «голодному» режимі, забезпечуючи кероване інтенсивне плавлення й змішування в зоні завантаження й пластикації . На другій стадії в якості дозатора встановлено шестеренний насос.

EXPERIMENTAL_SETUP_cascading_DYSKOVO

Продуктивність  ЕКДШ  лімітується  продуктивністю  шестеренного насосу.

На експериментальній установці були проведені дослідження продуктивності при змінному опорі формуючого інструменту  і  визначено,  що  втрати  через  зазори  насосу  величиною  в 50мкм становить приблизно 2-3% від номінальної продуктивності.