Дослідження та моделювання процесу обтікання нагрітих грат

Розробка 3-D моделі процесу обтікання нагрітих грат

Моделювання процесу обтікання нагрітих грат