ДОДАТКОВІ ДИНАМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Посилання на матеріал (.pdf)

Як видно з рівнянь , реакції в опорах А і В визначаються: активними силами  та їх моментами , що прикладені до тіла; силами інерції та їхніми моментами, які записані у лівих частинах рівнянь.

Перша умова означає, що центр мас тіла лежить на осі обертання. У цьому випадку тіло статично зрівноважене або збалансоване.

Друга умова  означає, що вісь обертання  є головною віссю інерції, а оскільки виконується і перша умова, то вона є також центральною віссю інерції. Якщо виконуються умови , то тіло динамічно зрівноважене. Це означає, що динамічні додатки реакції опор дорівнюють нулю.

Отже, для того щоб  під час обертання твердого тіла навколо нерухомої осі не виникали додаткові динамічні реакції, тіло має бути динамічно зрівноважене, тобто вісь обертання тіла має бути головною центральною віссю інерції.