ВПЛИВ МЕТАЛІВ ТА ПРИЄДНАННЯ БІОМОЛЕКУЛ НА ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУР З КВАНТОВИМИ ТОЧКАМИ НА ОСНОВІ CDSE

Посилання на матеріал (.pdf)

У сучасних біомедичних дослідженнях велику увагу приділяють пошуку нових шляхів неінвазивного отримання зображення внутрішної структури біологічних об’єктів, одним з найімформатівнишим з яких є метод флуоресцентної діагностики. Одним з нових класів флуорофорів, є квантові точки, яким не притаманний ряд функціональних обмежень, властивих органічним барвникам, і відкрило перспективи їх численних біотехнологічних застосувань.

Як правило, використання КТ в якості біосенсорів базується на реєстрації зміни інтенсивності люмінесценції КТ при приєднанні різних біологічних та хімічних сполук. Загалом вважається, що ці зміни обумовлені зміною ступеня пасивації поверхні КТ речовиною, яка приєднується. Окрім того, нещодавно було виявлено, що набагато більші зміни в спектрах люмінесценції можуть мати місце при нанесенні колоїдного розчину з КТ, сполученими з раковими антитілами, на Si підкладинку і його наступному висушуванні. Цей ефект може бути використаний для розробки нового високочутливого методу реєстрації біомолекул або реакцій антиген-антитіло.

В цілому ж, КТ мають цілий ряд фізико – хімічних особливостей, які дають більш широкі можливості їх застосування у порівнянні з флуоресцентними метками, які використовуються традиційно, для маркування ракових пухлин.