ВОЛОКНИСТІ НАПІВАБРИКАТИ ІЗ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКУ У ВИРОБНИЦТВІ ПАПЕРУ ДЛЯ ГОФРУВАННЯ

Посилання на матеріал (.pdf)

У зв’язку з зростанням потреби населення у картонно-паперовій продукції, а також через дефіцит деревини, є актуальним питання використання відходів сільського господарства для її виробництва. В Україні велика кількість полів зайнята під посіви соняшнику. За 10 років його врожайність збільшилася вдвічі і становить в середньому за три останні роки 6,55 млн. тон. Як відомо основною метою вирощування соняшнику є виробництво соняшникової олії із насіння, але на полях залишається велика кількість стебл, які раціонально не використовуються на сьогоднішній день. Використання лише 25% від цієї кількості дозволить отримувати від 1 до 3 млн. т волокнистих напівфабрикатів (ВНФ) для отримання різноманітної картоно – паперової продукції, що збільшить використання паперу та картону на душу населення України.

Через підвищення вимог до охорони навколишнього середовища та зниження собівартості волокнистих напівфабрикатів вченими розробляються альтернативні способи делігніфікації: органосольвентні, біотехнологічні, відновлювальні та гідротропні. Впровадженими у виробництво та найбільш дослідженими є органосольвентні способи варіння рослинної сировини. Серед таких варінь найбільш дослідженими є лужно-сульфітно-спиртовий (ASAE) спосіб делігніфікації.

Метою даного дослідження було одержання паперу для гофрування з використанням в його композиції органосольвентних волокнистих напівфабрикатів із стебел соняшнику та дослідження його фізико-механічних властивостей.

Для отримання ВНФ проводилося варіння стебел соняшнику воднево-спиртовим розчином за співвідношення C2H5OH : H2O = 35 : 65 об’ємних %, витрат хімікатів 25 % від маси абс. сух. сировини, з них 80 % Na2SO3 та 20 % NaOH, за гідромодуля 5 : 1, температури 160 оС, протягом 120 хв., в якості каталізатора використовували антрахінон у кількості 0,1% від маси абс. сух. сировини. В результаті проведених досліджень було отримано ВНФ з виходом 61 % та вмістом залишкового лігніну 6,9 % від маси абс. сух. целюлози.