АБСОРБЕР ОЧИЩЕННЯ КОНВЕРТОВАНОГО ГАЗУ ВІД СО2

Посилання на матеріал (.pdf)

Конвертований газ є одним з основних компонентів для синтезу аміака. Але зазвичай він містить шкідливі домішки: СО2 та СО. Вуглекислий газ негативно впливає на синтез аміака, а СО, в свою чергу, є отрутою для каталізатора. Конвернований газ містить близько 17 – 18% вуглекислого газу та близько 0,3 – 0,5%. Тому виникає потреба в його очищенні. Використовують рiзнi методи очистки конвертованого газу:

– обсорбція домішок твердими сорбентами;

– абсорбція рідкими сорбентами;

– конденсація домішок глибоким захолодженням;

– каталітичне гідрування.

Застосовуючи мет17од абсорбції рідкими сорбентами, діоксид вуглецю абсорбують 19-21%-м водним розчином моноетаноламіна МН2СН2СН2ОН (МEА-очищення):

2RNH2+H2O+CO↔ (RNH3)2СО3

Поглинання СО2 (карбонізація розчину МЕА) – оборотний процес. З підвищенням температури, можлива регенерація сорбенту. Над чистим МЕА-розчином рівноважний тиск СО2 малий, тому газ і рідина подають протитоком. Газ спочатку проходить через нижнюю секцію абсорбера, де відбувається поглинання основної кількості СО2. Ця секція зрошується неповністю (грубо) регенерованим розчином.У верхній секції, що зрошується тонко-регенерованим (чистим) МЕА-розчином, відбувається доочищенняі газ виходить із залишковим вмістом СО2. Вміст якого не перевищує 0,03% .Температура абсорбції не вище 330 К. Потім насичений розчин, що містить вуглекислоти  80-100 г / л, подається після нагрівання в десорбер. А вже після процесу десорбції, трьома потоками подається назад в абсорбер.