АБСОРБЕР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ БІОГАЗУ ВІД ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ

Посилання на матеріал (.pdf)

Біогаз є перспективним альтернативним видом палива, що отримується за рахунок переробки продуктів тваринництва, рослинництва, твердих побутових відходів тощо. Біогаз являє собою суміш метану (СН4) та вуглекислого газу (СО2), концентрація останнього компоненту може сягати 50 – 70%. Теплотворна здатність такого палива недостатньо висока, тому необхідно вилучати з біогазу домішки вуглекислого газу. Одним з найефективніших методів очищення газів від домішок є процес абсорбції, що реалізується в насадкових масообмінних апаратах.

4

Насадковий масообмінний апарат, що використовує водну очистки біогазу від СO2 належить до методів грубої очистки і є найбільш підходящим і економічно вигідним при великому виході біогазу та високому вмісті у ньому домішок вуглекислого газу. Спосіб очищення заснований на різній розчинності у воді двоокису вуглецю та метану.

Встановлення конічних вставок дозволяє направити газові, рідині потоки до периферії насадки, що сповільнює формування сухого конуса і більш повно використовувати поверхню насадки.