Категорії Науково-ініціативні теми

Ініціативна тема “Розробка ефективного обладнання виробництва біоетанолу (тема № 07/15 ІХФ)”

Мета, призначення НДР та вихідні дані для проведення роботи

Пріоритетний напрям: заміщення традиційних видів енергоресурсів отриманими з відновлюваних джерел енергії

Інноваційні напрямки: вдосконалення технології та обладнання виробництва біоетанолу.

Мета: дослідження закономірностей процесіврозділення суміші діоксиду вуглецю та парів етанолу.

Виробництво етилового спирту

1 – корпус; 2 – кришка; 3 – рубашка; 4 – штуцер виходу газової суміші; 5 – штуцер подачі сировини; 6 – мішалка; 7 – штуцер для виходу відпрацьованої с...

детальніше

Ініціативна тема “Процес гарячого пресування паперового полотна (тема № 06/15 ІХФ)”

Мета, призначення НДР та вихідні дані для проведення роботи

Пріоритетний напрям: технології енергетичного машинобудування.

Інноваційні напрямки: впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій.

Мета: метою НДР є дослідження закономірностей процесу гарячого пресування паперового полотна.

Призначення: розроблення високоефективного процесу гарячого пресування паперового полотна та обладнання для його здійснення.

Ак...

детальніше

Ініціативна тема “Процес сушіння паперу із використанням енергії випромінювання”

Метою НДР на тему «Процес сушіння паперу із використанням
енергії випромінювання»  є дослідження кінетичних закономірностей процесу сушіння паперу із використанням інфрачервоного випромінювання.

Схема лабораторної установки

Призначенням цього дослідження є розроблення високоефективного процесу сушіння паперу зі зменшенням енергозатрат та  забруднення навколишнього середовища.

Наукова цінність роботи полягає у обґрунтуванні фізичної та математичної моделей процесу сушіння паперу для гоф...

детальніше

Ініціативна тема “Експериментальне дослідження гідродинаміки і теплообміну у роторно-плівкових апаратах”

1 Мета, призначення НДР та вихідні дані для проведення роботи

Пріоритетний напрям: Розробка нового обладнання та сталий розвиток.

Інноваційні напрямки: Удосконалення хімічних технологій, нові матеріали. Високотехнологічний розвиток хімічної, нафтохімічної, біотехнологічної галузей та переробної промисловості; нове обладнання.

Мета: Метою НДР є експериментальне дослідження процесів гідродинаміки і теплообміну у роторно-плівкових апаратах для отримання нових та уточнення існуючих гідродинамічних, теплових  та м...

детальніше

Ініціативна тема “Розроблення енергоефективного процесу одержання гуміново-органо-мінеральних добрив (тема № 01/15 ІХФ)”

Мета, призначення НДР та вихідні дані для проведення роботи

Пріоритетний напрям: Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток.

Інноваційні напрямки: Удосконалення хімічних технологій, нові матеріали. Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості: нові гуміново-органо-мінеральні добрива.

Гранули

Мета: Метою НДР є дослідження закономірностей процесів утворення гуміново-органо-мінеральних добрив при застосуванні техніки псевдозрідження...

детальніше

Ініціативна тема “Удосканалення процесу віброекструзії фібробетонних виробів”

УДОСКАНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІБРОЕКСТРУЗІЇ ФІБРОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

1 Підстава для проведення роботи

  • Підстава для проведення роботи – Науковий план кафедри.
  • Виконавець роботи: Інженерно-хімічний факультет НТУУ “КПІ”, кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв.

Пріоритетний напрям: Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток.

Інноваційні напрямки: Удосконалення будівельних технологій, нові матеріали. Високотехнологічний розвиток промисловості: нові технології і фібробетонні вироби...

детальніше

Ініціативна тема “Процес сушіння дрібнодисперсної пасти діоксиду титану”

1 Підстава для проведення роботи

1.1 Підстава для проведення роботи – Нуковий план кафедри.
1.2 Термін виконання.
початок – 01 січня 2015 року.
закінчення – 31 грудня 2018 року.
1.3 Виконавець роботи: Інженерно-хімічний факультет НТУУ “КПІ”, кафедра машин та апара-тів хімічних і нафтопереробних виробництв.

2 Мета, призначення НДР та вихідні дані для проведення роботи

Пріоритетний напрям: Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток.

Ін...

детальніше