Категорії Всеукраїнська науково-практична конференція

УДОСКОНАЛЕННЯ НОЖА ДЛЯ ПОЗДОВЖНЬОГО РОЗРІЗАННЯ РУЛОННОГО МАТЕРІАЛУ НА ВАЛКУ ВАЛКОВОЇ МАШИНИ

Посилання на матеріал (.pdf)

Одним із допоміжних елементів валкових машин є ніж для поздовжнього розрізання рулонного матеріалу на валку валкової машини, призначений для зрізання стрічки з валка вальців або вирівнювання крайок відформованого на каландрі рулонного матеріалу. Так, відомий ніж, що містить закріплювану на станині машини вісь, розміщений на ній з можливістю поздовжнього переміщення кронштейн, а також закріплений на кронштейні підпружинений вільнообертовий відрізний ролик...

детальніше

ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦІЙНИХ АПАРАТІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ

Посилання на матеріал (.pdf)

Підвищення якості життя вимагає впровадження стандартів, що запроваджують нові, більш жорсткі, вимоги щодо якості продукції, особливо масового виробництва. Разом із цим, підтримання конкурентоспроможності виробництв вимагає зниження витрат на створення одиниці продукції. В цих умовах, особливо важливим для вітчизняної промисловості є застосування прогресивних методів всебічної інтенсифікації виробничих процесів разом з підвищенням якості продукції...

детальніше

ВПЛИВ МЕТАЛІВ ТА ПРИЄДНАННЯ БІОМОЛЕКУЛ НА ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУР З КВАНТОВИМИ ТОЧКАМИ НА ОСНОВІ CDSE

Посилання на матеріал (.pdf)

У сучасних біомедичних дослідженнях велику увагу приділяють пошуку нових шляхів неінвазивного отримання зображення внутрішної структури біологічних об’єктів, одним з найімформатівнишим з яких є метод флуоресцентної діагностики. Одним з нових класів флуорофорів, є квантові точки, яким не притаманний ряд функціональних обмежень, властивих органічним барвникам, і відкрило перспективи їх численних біотехнологічних застосувань...

детальніше

ОСОБЛИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ШАРІВ, ЩО ПОКРИВАЮТЬ ПОВЕРХНЮ

Посилання на матеріал (.pdf)

Вивчення тонких плівок, у тому числі плівок субмоношарових покриттів є важливою проблемою сучасної науки. Широко розвивається технологія виготовлення таких плівок для подальшого застосування їх у сенсорицi, плазмонiцi та iн. Важливою частиною цього процесу є контроль над властивостями плівок, що були отримані. Більш доцільними методами для таких досліджень постають оптичні методи, оскільки вони неруйнiвнi та безконтактнi, характеризуються достатньою інформативністю...

детальніше

ДЖЕМС КЛЕРК МАКСВЕЛЛ – ЗАСНОВНИК ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Посилання на матеріал (.pdf)

Найголовніше наукове досягнення Максвелла – це створена ним теорія електромагнетизму. Прагнучи надати геніальним ідеям Фарадея та інших дослідників про електромагнітні поля чіткої математичної форми, Максвелл ще в 1855 р. поставив перед собою завдання перевести їх на мову диференціальних та інтегральних рівнянь. В основу своєї теорії Максвелл поклав ідею Фарадея про поле та нове поняття, введене ним – струми зміщення...

детальніше

НАНОСТРУКТУРОВАНІ КОСПОЗИТИ CdSe

Посилання на матеріал (.pdf)

Одним з актуальних напрямків сучасної фізики є вивчення властивостей матеріалів, сформованих із нанорозмірних частинок, а також розробка принципів створення на їх основі наноструктурованих середовищ. Серед наноструктурованих матеріалів особливо цікаві нанокомпозити, які утворюються шляхом впровадження в порувату матрицю наночастинок іншого матеріалу. Нині розроблено технології, що дозволяють отримувати наноструктуровані сполуки усередині різних матриць, які відрізняються розмірами і топологією пор...

детальніше

КУЛЬКОВІ ПІДШИПНИКИ З ЧОТИРЬОХТОЧКОВИМ КОНТАКТОМ

Посилання на матеріал (.pdf)

Особливістю кулькових підшипників з чотирьохточковим контактом, які ще називають «дуплексними підшипниками», є можливість розділення внутрішнього або зовнішнього кілець в радіальній площині, які можуть відмінно сприймати різноспрямовані осьові навантаження. Кульки мають кут контакту 35 ° з кожним кільцем. Один підшипник даного типу може бути використаний замість пари традиційних радіально-упорних кулькових підшипників...

детальніше

ШЕВРОННІ КОНВЕЄРНІ СТРІЧКИ

Посилання на матеріал (.pdf)

Шевронні конвеєрні стрічки були розроблені в США в 20 столітті, ученим на ім’я George Wheley з Массачусетського технологічного інституту. Вони дозволяють транспортувати сипучі, кускові і штучні вантажі під нахилом до 45 °. Такі стрічки виготовляються з відлитими на робочій поверхні стрічки формовими гумовими ребрами. Висота ребер 15-30 мм. Можливі різні варіанти розташування ребер і типів малюнка.

Chevron conveyor belt

При проектуванні конвеєрного облад...

детальніше

ПРУЖИННО-КОНУСНА ДРОБАРКА

Посилання на матеріал (.pdf)

Пружинно-конусна дробарка широко використовується в нерудній промисловості для дроблення каменю на щебінь, одержання штучного піску, підготовки сировини для цементних млинів, виробництва добрив і хімічної сировини. Вона зазвичай використовується на другій стадії дроблення матеріалів високої абразивності з міцністю на стиск до 300МПа.

Spring- cone crusher

Конусні дробарки виготовляються в трьох різних модифікаціях: великого дроблення, середнього дроблення та дрібного дроблення, що ...

детальніше

ЛАНКОВІ КЛИНОВІ ПАСИ

Посилання на матеріал (.pdf)

Ланкові клинові паси виготовляються з поліуретанового еластомеру, зміцненого для збільшення терміну служби поліестеровою тканиною за технологією, яка створює плавні та точні бічні профілі. Завдяки поєднанню в собі високої міцності, довговічності і швидкого та легкого монтажу, що дозволяє використовувати їх в обладнанні з такими ж потужностями, як і з цільними гумовими пасами, вони набули широкого застосування в целюлозно-паперовій та нафтохімічній промисловостях...

детальніше