Модернізація сушарки установки збагачення кам’яного вугілля

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему «Модернізація сушарки установки збагачення кам’яного вугілля» розроблено барабанну сушарку для сушіння кам’яного …

Модернізація повітряного холодильника для очистки бензолу

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» розроблений повітряний холодильник для технологічної схеми очистки бензолу. Робота включає розрахунково-пояснювальну записку яка містить: …

Модернізація конвективної сушарки установки збагачення марганцевої руди

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему «Модернізація конвективної сушарки установки збагачення марганцевої руди»  розроблено барабанну сушарку для сушіння …

Модернізація конденсатора парів метанолу блоку виділення метанолу

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» «Модернізація конденсатора парів метанолу блоку виділення метанолу» розроблено вертикальний кожухотрубнийконденсатор для кондесаії парів метанолу. …

Модернізація парогенератора установки виробництва етанової кислоти

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на тему: “Модернізація парогенератора установки виробництваетановоїкислоти”, розроблено горизонтальний парогенераторвідпарної колони для одержання етанової кислоти. …

Модернізація кожухотрубного теплообмінника установки виробництва етанової кислоти

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» «Модернізація кожухотрубного теплообмінника установки виробництва етанової кислоти» розроблено горизонтальний кожухотрубний теплообмінник для нагрівання суміші …

Модернізація випарного апарату виготовлення щавлевої кислоти

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», на тему «Модернізація випарного апарату вiддiленявиготовлення щавлевої кислоти» проведено модернізацію установки випарювання щавлевої кислоти …

Модернізація апарата для упарювання післяспиртової барди

УДК 676.024.741 Модернізація апарата для упарювання післяспиртової барди: Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»/НТУУ «КПІ»; Керівник  В.Л. Дахненко – К., 2016. …

Модернізація ректифікаційної колони установки переробки диметилкетону

УДК 661.717.3 Дипломний проект бакалавра на тему «Модернізація ректифікаційної колони установки переробки диметилкетону»/НТУУ «КПІ»; Керівник А.Р. Степанюк. – К., 2016. …