Daily Archives 12.05.2021

БИШКО МИКИТА АНДРІЙОВИЧ

Аспірант 3 року навчання.

Тема дисертації: Підвищення ефективності процесу суспендування в пульсуючих потоках

Керівник доцент кафедри МАХНВ, к.т.н. Семінський О.О.

Дисертація виконується за науковою тематикою кафедри МАХНВ

Пошукова тема: Підвищення ефективності процесів перенесення у текучих середовищах

Метою роботи є підвищення ефективності процесу супендування крохмального гідроколоїду з розробкою промислового обладнання...

детальніше

КОСЕНКО ВОЛОДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Аспірант 3 року навчання.

Тема дисертації: Емульгування високомолекулярних сполук у воді з використанням роторно-пульсаційних апаратів

Керівник доцент кафедри МАХНВ, к.т.н., доцент Семінський О.О.

Дисертація виконується за науковою тематикою кафедри МАХНВ

Робота виконана до наукової школи кафедри: «Прикладні дослідження в області тепло-масообміну, спрямовані на створення нової техніки і ефективних технологій, та впровадження їх у виробництво» також робота відповідає до напрямку дослідження наукового керівника: «Підвищення ефективності процесів перенесення у тек...

детальніше

ПІНЧУК АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Аспірант 1 року навчання.

Тема дисертації: Процес віброекструзії фібробетонних виробів.

Керівник доцент кафедри МАХНВ, к.т.н. Андреєв І. А.

Дисертація виконується за науковою тематикою кафедри МАХНВ.

Пошукова тема «Удосконалення процесу перемішування суміші і орієнтування дисперсної арматури при віброекструзії фібробетонних виробів». Державний реєстраційний номер: 0120U100623.

Метою роботи є підвищення ефективності віброекструзії фібробетонних виробів...

детальніше