Daily Archives 08.05.2021

МЕТЛІНА МАРИНА СЕРГІЇВНА

Аспірантка 2 року навчання.

Тема дисертації: Підвищення ефективності баромембранних процесів

Керівник доцент кафедри МАХНВ, к.т.н. Гулієнко С.В.

Дисертація виконується за науковою тематикою кафедри МАХНВ

Пошукова тема: Підвищення ефективності баромембранних процесів (Державний реєстраційний номер: 0120U101185)

Метою роботи є встановлення закономірностей процесів перенесення маси при баромембранних процесах, утворенні забруднень на поверхні мембран, а також в процесі регенерації забруднених мембранних модулів...

детальніше

ГОЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

Аспірант 3 року навчання.

Тема дисертації: Ізотермічна масова кристалізація органо-мінеральних комплексів

Керівник доцент кафедри МАХНВ, к.т.н. Степанюк А.Р.

Дисертація виконується за науковою тематикою кафедри МАХНВ

Пошукова тема №ІХФ–1–2020, Процеси в дисперсних системах при створенні органо-мінеральних добрив

Метою роботи є підвищення ефективності гранулоутворення при створенні органо-мінеральних добрив у апараті псевдозріженого шару...

детальніше

КИЧАК РУСЛАН ВІТАЛІЙОВИЧ

Аспірант 3 року навчання.

Тема дисертації: Розділення неоднорідних багатокомпонентних полідисперсних викидів при виробництві органо–мінеральних добрив

Керівник доцент кафедри МАХНВ, к.т.н. Степанюк А.Р.

Дисертація виконується за науковою тематикою кафедри МАХНВ

Пошукова тема №ІХФ–1–2020, Процеси в дисперсних системах при створенні органо-мінеральних добрив

Метою роботи є підвищення ефективності процесу комплексної очистки газових викидів від полідисперсних твер...

детальніше

к.т.н. Любека Андрій Миколайович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «ГРАНУЛЮВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РІДКИХ СИСТЕМ В ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ»

Аспірант: Любека А.М.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Корнієнко Я.М.

Дисертацію захищено 23 лютого 2021 р.

Дисертація спрямована на вирішення важливої науково-технічної задачі – розроблення процесу та обладнання для одержання комплексних гранульованих екологічно безпечних гуміново-органо-мінеральних добрив...

детальніше

к.т.н. Гробовенко Ярослав Віталійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Процес сушіння тонкодисперсної пасти діоксиду титану»

Аспірант: Гробовенко Я.В.

Науковий керівник: к.т.н., проф. Марчевський В. М.

Дисертацію захищено 17 грудня 2019 р.

Дисертаційна робота спрямована на вирішення важливого науково-технічного завдання – підвищення ефективності процесу сушіння тонкодисперсної пасти діоксиду титану у вихровому потоці теплоносія...

детальніше

к.т.н. Гайдай Сергій Сергійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Гідродинаміка у грануляторах із псевдозрідженим шаром при одержанні органо-мінеральних добрив»

Аспірант: Гайдай С.С.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Корнієнко Я.М.

Дисертацію захищено 27 грудня 2018 р.

Дисертаційна робота спрямована на вирішення важливої науково-технічної задачі – підвищення ефективності процесу одержання інноваційних гранульованих органо-мінеральних добрив...

детальніше