Daily Archives 05.05.2021

к.т.н. Новохат Олег Анатолійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «ПРОЦЕС СУШІННЯ ФЛЮТИНГУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНЕРГІЇ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ»

Аспірант: Новохат О.А.

Науковий керівник: к.т.н., проф. Марчевський В. М.

Дисертацію захищено 27 грудня 2016 р.

Дисертаційна робота спрямована на вирішення важливої науково-технічної задачі – підвищення ефективності процесу сушіння флютингу шляхом застосування ІЧ випромінювання...

детальніше