Daily Archives 11.03.2021

Оприлюднено програму комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму магістра за спеціальністю 133 Галузуве машинобудування

Мета програми комплексного фахового випробування для вступу на другий та третій (магістерський) рівні підготовки за освітньою програмою «Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» полягає у визначенні у вступників здатності до подальшого навчання за фахом.

Завантажити програму можна тут

Задача програми комплексного фахового випробування для вступу на...

детальніше

ГРАНУЛЮВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РІДКИХ СИСТЕМ В ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

АНОТАЦІЯ

Завантажити автореферат: автореферат

Любека А.М. Гранулювання багатокомпонентних рідких систем в псевдозрідженому шарі. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису.

Ключові слова: псевдозрідження, грануляція, ротаційний диспергатор, розподілення, гуміново-органо-мінеральні добрива.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології...

детальніше

Процес сушіння флютингу із застосуванням енергії інфрачервоного випромінювання

АНОТАЦІЯ

Завантажити презентацію: презентація

Новохат О.А. Процес сушіння флютингу із застосуванням енергії інфрачервоного випромінювання. – На правах рукопису.

Ключові слова: флютинг, сушіння, інфрачервоне випромінювання, вологовміст.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології (технічні науки). Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” МОН України, Київ, 2016 р...

детальніше

ГІДРОДИНАМІКА У ГРАНУЛЯТОРАХ ІЗ ПСЕВДОЗРІДЖЕНИМ ШАРОМ ПРИ ОДЕРЖАННІ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

АНОТАЦІЯ

Завантажити презентацію: презентація

Гайдай С.С. Гідродинаміка у грануляторах із псевдозрідженим шаром при одержанні органо-мінеральних добрив. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису.

Ключові слова: органо-мінеральні добрива, грануляція, неоднорідне псевдозрідження, автоколивальний режим, рідка гетерогенна система.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології...

детальніше

ПРОЦЕС РЕГЕНЕРАЦІЇ РУЛОНОВАНИХ МЕМБРАННИХ МОДУЛІВ

АНОТАЦІЯ

Завантажити автореферат: автореферат

Ключові слова: вода, мембранний модуль, осад, регенерація, масообмін.

Гулієнко С.В. Процес регенерації рулонованих мембранних модулів. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», МОН України, Київ, 2016...

детальніше