Освітні програми

Пропонуємо для ознайомлення освітні програми всіх рівнів.

Найменування освітньої програми Посилання
1 133 Галузеве машинобудування
ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
(Industrial Machinery Engineering) Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
кваліфікація доктор з філософії галузевого
машинобудування
Завантажити
2Комп’ютерно-інтегровані технології
проектування обладнання хімічної інженерії
(Computer-aided design of chemical equipment)
ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
за спеціальністю
133 Галузеве машинобудування
Завантажити
3Комп’ютерно-інтегровані технології
проектування обладнання хімічної інженерії
(Computer-aided design of chemical equipment)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
за спеціальністю
133 Галузеве машинобудуванн
Завантажити
4 Комп’ютерно-інтегровані технології
проектування обладнання хімічної інженерії
(Computer-aided design of chemical equipment)
ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю
133 Галузеве машинобудування
галузь знань 13 Механічна інженерія
кваліфікація Бакалавр з галузевого
машинобудування
Завантажити