Матеріальна база

Матеріально технічні бази, кафедри:

Посилання 

1

Машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв

2

Хімічного, полімерного та силікатного машинобудування

3

Біотехніки та інженерії

4

Машин та агрегатів поліграфічного виробництва

Інформація про матеріально-технічне забезпечення у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Програма візиту експертної групи з акредитації освітньої програми «Галузеве
машинобудування» рівня вищої освіти «Доктор філософії» спеціальності 133
«Галузеве машинобудування» у Національному технічному університеті
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

День 1: ID 46352 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут іменя Ігоря Сікорського”, ОП “Галузеве машинобудування”Час: 08 вересня 2021 09:00 AM Київ
Підключитись до конференції Zoom:  https://zoom.us/j/96772946996?pwd=MlJLckxkalBQOGpUeG1hKzVxWWdMUT09
Ідентифікатор конференції: 967 7294 6996Пароль: 0809

Відкрита зустріч з експертами: ID 46352 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут іменя Ігоря Сікорського”, ОП “Галузеве машинобудування”
Час: 08 вересня 2021 16:20 AM Київ
Підключитись до конференції Zoom:  https://zoom.us/j/92488528802?pwd=Z2dnM0FCODAyS1lscW9iOFc0d3ZRZz09
Ідентифікатор конференції: 924 8852 8802Пароль: 2021

День 2: ID 46352 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут іменя Ігоря Сікорського”, ОП “Галузеве машинобудування”Час: 09 вересня 2021 09:00 AM КиївПідключитись до конференції Zoom:  https://zoom.us/j/99474333024?pwd=YVVFbjJHQ01qdDlEVU5VWXdiSU01UT09
Ідентифікатор конференції: 994 7433 3024Пароль: 0909 


Матеріально-технічна база Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» більш ніж достатня для забезпечення його діяльності. Загальна корисна площа будівель і споруд, що знаходяться на балансі університету, становить 579049кв.м. Навчально-лабораторна база університету складає 392015кв.м. До її складу входять 37 навчально-лабораторних корпуси з аудиторіями, кабінетами, сучасними лабораторіями, центром суперкомп’ютерних обчислень, комп’ютерними класами тощо. Зазначені приміщення є власністю університету.

Матеріально-технічна база університету постійно модернізується і оновлюється. Створені сучасні спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи, електронний читальний зал, оснащений сучасною комп’ютерною технікою, спортивні зали, медико-санітарний центр, музейно-виставковий комплекс, їдальні та кафе, студентський клуб тощо.

Щорічно виконується великий обсяг робіт по реконструкції навчальних приміщень. За останні роки проведено капітальний ремонт значної частини навчальних аудиторій, спеціалізованих лабораторій, службових приміщень.

Для забезпечення освітнього процесу використовуються сучасні аудиторії (392014кв.м), більшість з яких оснащені, аудіо- та відеотехнікою; спеціалізовані лабораторії; методичні кабінети; бібліотеки (15 читальних залів на 1566 посадкових місць); комп’ютерні лабораторії (12257 кв.м.), які використовуються в навчальному процесі, об’єднані комп’ютерною мережею та мають вихід до INTERNET.

Базою для інформаційного забезпечення освітнього процесу в університеті є фонди бібліотек та наявність локальних та глобальних комп’ютерних мереж.

Для обслуговування студентів та слухачів в університеті функціонують електронна бібліотека та традиційна бібліотеки, що мають в своєму розпорядженні наукову, навчальну, методичну літературу, фахові періодичні видання загалом 2615087 тис. примірників. На серверах бібліотеки зберігаються електронні навчальні видання, що утворюють електронну бібліотеку, доступ до якої є вільним з усіх комп’ютерів, що під’єднанні до корпоративної мережі університету та розташовані у навчальних корпусах та гуртожитках університету.

Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, що містяться у власній бібліотеці, становить 100%. Читальні зали мають 1566 посадкових місць. Співвідношення посадкових місць у читальних залах до загальної чисельності студентів повністю відповідає вимогам ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Інформацію про забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями (бібліотека, читальний та актовий зали, приміщення для науково-педагогічних працівників, медичного обслуговування та організації харчування студентів, гуртожитки) та їх площі подано в таблиці 7.2.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для забезпечення якісної підготовки студентів та слухачів має достатньо розвинуту соціальну інфраструктуру. В КПІ ім. Ігоря Сікорського діє музейно-виставковий комплекс, який відображає основні етапи розвитку університету. В його приміщенні постійно проходять різноманітні експозиції, що є однією зі складових культурно-масової роботи.

В університеті створені необхідні умови для відпочинку і зростання культурного рівня студентів і слухачів. При студентському клубі працюють різноманітні гуртки. До послуг студентів та слухачів актова зала, яка є місцем організації та проведення навчально-виховних заходів. Регулярно проводяться огляди-конкурси художньої самодіяльності, змагання команд КВК, тематичні вечори, зустрічі з видатними вченими та ін. В університеті належна увага приділяється матеріальному забезпеченню та соціально побутовим потребам студентів, слухачів. На балансі КПІ ім. Ігоря Сікорського знаходиться 21 гуртожиток, загальною площею 144036 кв.м на 24537 місць. 100% іногородніх студентів забезпечено гуртожитками. Житлова площа, що припадає на одного студента у гуртожитку, становить 5,87 кв.м. Всі гуртожитки забезпечені необхідними меблями та інвентарем згідно з нормами й відповідають санітарно-гігієнічним і технічним нормам. В університеті вжито спеціальних заходів щодо безпеки перебування студентів та слухачів у гуртожитках і створено студентські загони та групи чергування на території гуртожитків.

З метою забезпечення процесу фізичного виховання та масового спорту студентської молоді в університеті функціонують спортивні майданчики (стадіони), а також 9 спеціалізованих залів площею 5367 кв.м. Спортивні зали забезпечено необхідним інвентарем, обладнано сучасними спортивними тренажерами, що дозволяє на належному рівні організовувати навчальний процес та діяльність спортивних секцій.

Університет має центр первинної медико-санітарної допомоги, укомплектований сучасним медичним обладнанням та апаратурою.

Студентів, слухачів та співробітників обслуговують 18 їдалень та  буфетів. На одне посадкове місце в їдальнях та буфетах припадає 8 осіб. Інформація про соціальну інфраструктуру університету подано в таблиці 7.4.

Приміщення для занять студентів, слухачів, науково-педагогічних працівників, адміністративно-службові приміщення відповідають Державним будівельним нормам України Всі приміщення атестовані органами державного нагляду стосовно відповідності санітарно-гігієнічним вимогам, вимогам правил пожежної безпеки та нормам з охорони праці. Копії документів, що засвідчують відповідність навчальних приміщень санітарно-гігієнічним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, будівельним нормам додаються.

Таким чином, аналіз матеріально-технічного забезпечення та стан соціально-побутової сфери Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» свідчить про їх достатність та повну відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.