Корнієнко Ярослав Микитович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, pаслужений працівник народної освіти України.

Заслужений працівник народної освіти України. Випускник кафедри 1972 року. Працював на посадах інженера, молодшого та старшого наукового співробітника. В 1979 році захистив кандидатську, а в 2003 році захистив докторську дисертації. Протягом 13 років працював на керівних посадах в громадських студентських організаціях та ректораті університету. Працював на посаді доцента з 1981 року. Наукові інтереси: дослідження процесів тепло-масообміну в дисперсних системах, на прикладі зневоднення та грануляції гомо- та гетерогенних систем у псевдозрідженому шарі, є розробником нової технології виробництва нового покоління гранульованих органо-мінеральних добрив із змінним відношенням поживних і стимулюючих речовин, як спосіб знешкодження екобезпечного землеробства. Автор навчального посібника “Технічні способи грануляції” та монографії “Управление качеством гранулированных удобрений” і більше 130 друкованих праць і 12 винаходів. Ініціатор сворення і директор Науково-інженерного центру “Хімічна інженерія”, на базі якого успішно працює філія доуніверситетської освіти.

Більше 200 наукових праць, в тому числі 6 монографій і 2 підручники

Посилання на персональну веб-сторінку: intellect.ci.kpi.ua/profile/kym11