Перелік тем 2024 н.р для:

  • бакалаврських дипломних проєктів
№ з\п Прізвище, ім’я та по-батькові студента

Тема дипломного проєкта

Гр.ЛН-01. Спеціальність 133-Галузеве машинобудування,

освітня програма – «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування

обладнання хімічної інженерії»

1. Комар Степан Анатолійович Модернізація теплообмінника установки виробництва аміачної селітри безвипарним методом
2. Бєлоконь Артем Ігорович Модернізація теплообмінника когенераційної установки
3. Єлтіщєв Ілля Павлович Модернізація теплообмінника установки виробництва безводного фтористого водню
4. Кізенко Павло Вікторович Модернізація холодильника установки виробництва концентрованої азотної кислоти
5. Трунін Антон Олексійович Модернізація дефлегматора ректифікаційної установки виробництва оцтової кислоти
6. Нефьодова Карина Валеріївна Модернізація ректифікаційної колони установки розділення суміші метанол-етанол
7. Чухліб Юлія Сергіївна Модернізація ректифікаційної колони установки розділення суміші метанол-вода
8. Стасюк Андрій Юрійович Модернізація ректифікаційної колони установки виробництва вода – оцтова кислота
9. Савченко Кирил Ігорович Модернізація парогенератора установки виробництва оцтової кислоти
10. Кекух Микита Олександрович Модернізація теплообмінника установки виробництва оцтової кислоти
11. Семенов Денис Павлович Модернізація установки виробництва суперфосфатів з розробкою барабанної сушарки
12. Даніхно Руслан Михайлович Модернізація установки переробки біомаси з розробкою змішувача
13. Уфімцев Матвій Володимирович Модернізація теплообмінника установки виробництва етанолу
14. Сластьон Максим Сергійович Модернізація парогенератора установки виробництва фурфуролу
15. Єніч Георгій Олександрович Модернізація парогенератора установки виробництва фенолу
16. Карпенко Олександр Володимирович Модернізація абсорбера установки виробництва сірки
17. Постовий Денис Володимирович Модернізація абсорбера установки для очистки синтез-газу
18. Назаренко Юрій Григорович Модернізація теплообмінника установки очистки промислової оливи
19. Ткачук Тарас Петрович Модернізація молоткової дробарки у лінії виробництва зерновмісних комбікормів

Гр.ЛН-п11. Спеціальність 133-Галузеве машинобудування,

освітня програма – «Комп’ютерно-інтегровані технології

проєктування обладнання хімічної інженерії»

1.               1 Іваненко Дмитро Вікторович Модернізація установки виробництва карбаміду з розробкою випарного апарата
  • магістерських проєктів

ЛМ-31мп

ПІБ

Тема магістерської дисертації

1. Бабельський Олег Михайлович Модернізація установки виробництва солі з розробкою барабанної сушарки та циклона
2. Баглай Кирило Юліанович Модернізація установки виробництва метанолу з розробкою ректифікаційної колони та теплообмінника
3. Баленко Денис Олегович Модернізація установки виробництва коксу з розробкою барабанної сушарки та циклона
4. Бесарабець Андрій Вікторович Модернізація установки виробництва етанолу з розробкою ректифікаційної колони та парогенератора
5. Владимиров Захар Дмитрович Модернізація установки рекуперації ацетону з розробкою ректифікаційної колони та теплообмінника
6. Губарєв Яків Володимирович Модернізація установки виробництва біодизельного палива з розробкою центрифуги та реактора
7. Гурин Євгеній Станіславович Модернізація установки концентрування азотної кислоти з розробкою кип’ятильника та вакуум-випарника
8. Давидов Артем Сергійович Модернізація віброекструзійної установки з розробкою дозаторів-живильників розчину і фібр
9. Довгопол Анастасія Модернізація віброекструзійної установки з розробкою віброекструдерів для змішування і формування виробів
10. Довгошея Артем Андрійович Модернізація установки виробництва мастила з розробкою відпарної колоний та парогенератора
11. Іщенко Віктор Олександрович Модернізація установки виробництва  мастила з розробкою нормалізатора та холодильника
12. Квецко Артем Любомирович Модернізація установки виробництва сирого бензолу двох сортів з розробкою підігрівача та регенератора
13. Лихожон Павло Миколайович Модернізація азотно-кисневої установки з розробкою ректифікаційної колони та теплообмінника
14. Лук`янчук Андрій Дмитрович Модернізація установки виробництва біодизелю з розробкою реактора та барабанної сушарки
15. Мазурик Григорій Ігорович Модернізація установки розділення газового конденсату з розробкою теплообмінника та повітряного холодильника
16. Музика Світлана Миколаївна Модернізація установки виробництва хлориду калію з розробкою випарного апарата і мембранного апарата
17. Назар Ярослав Павлович Модернізація лінії виробництва квасу з розробкою подрібнювача і пластинчастого теплообмінного апарата
18. Нестерук Олександр Михайлович Модернізація установки виробництва хлориду барію з розробкою випарного апарата і мембранного апарата
19. П`янтківський Олександр Володимирович Модернізація лінії виробництва метанолу з розробкою реактора і конденсатора
20. Пантєлєєв Олексій Валерійович Модернізація лінії виробництва полімерних труб  з розробкою дисково-шестеренного екструдера
21. Панченко Дмитро Максимови Модернізація лінії виробництва полімерних концентратів з розробкою каскадної екструзії
22. Пінчук Владислав Володимирович Модернізація установки виробництва бензолу з розробкою ректифікаційної колони і теплообмінника
23. Пугач Ярослав Романович Модернізація установки виробництва хлориду калію з розробкою теплообмінника і барабанної сушарки
24. Пуханов Іван Аркадійович Модернізація установки підготовки газу ущільнення з розробкою сепаратора та теплообмінника
25. Рибитва Роман Віталійович Модернізація установки  регенерації трансформаторної оливи з розробкою апарату з мішалкою та теплообмінника
26. Столяр Олександр Олегович Модернізація установки випарювання солі з розробкою випарного апарата та мембранного апарата
27. Сулимовський Ігор Степанович Модернізація лінії виготовлення хлібопекарських дріжджів із розробкою змішувача та теплообмінника
28. Тригубець Богдан Олегович Модернізація блоку виділення аміаку установки переробки надсмольної аміачної води з розробкою аміачної колони та конденсатора
29. Фурман Артем Володимирович Модернізація установки виробництва хлориду барію з барабанної сушарки та змішувача
30. Цапар Руслан Степанович Модернізація установки каталітичного риформінгу з розробкою реактора та теплообмінника
31. Цибух Андрій Іванович Модернізація установки виробництва казеїну з розробкою витримувала та мішалки
32. Шевченко Олександр Миколайович Модернізація агрегату ВС-300М з розробкою сушарки та калориферів