_№__________________________________Назва_________________________________
1.Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2021 році Завантажити
2.Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Завантажити
3.ОНП “ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ”
Результати опитування здобувачів третього освітньо-наукового рівня
вищої освіти
Завантажити
4.Додаток до акредитації, план на 2022+2027р. Завантажити