№ п/п

________________________________________________________Назва_______________________________________________________

Посилання

_1_

Ф-КАТАЛОГ
ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
для здобувачів ступеня бакалавра
за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії»
за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

Завантажити

_2_

Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої
програми “ІНЖИНІРИНГ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ГАЛУЗЕВОГО ОБЛАДНАННЯ“, ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти

Завантажити

_3_

Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої
програми “ІНЖИНІРИНГ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ГАЛУЗЕВОГО ОБЛАДНАННЯ“, ОНП
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Завантажити
_4_ Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін
освітньої програми Галузеве машинобудування
третього (PhD) рівня вищої освіти

Завантажити