ПРОЦЕС РЕГЕНЕРАЦІЇ РУЛОНОВАНИХ МЕМБРАННИХ МОДУЛІВ

АНОТАЦІЯ

Завантажити автореферат: автореферат

Ключові слова: вода, мембранний модуль, осад, регенерація, масообмін.

Гулієнко С.В. Процес регенерації рулонованих мембранних модулів. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», МОН України, Київ, 2016.

Схема робочого каналу мембранного модуля

Дисертація присвячена дослідженням закономірностей процесу масообміну при видаленні осаду з робочої поверхні мембран, утвореного внаслідок концентраційної поляризації, та розроблення ефективного процесу регенерації рулонованих мембранних модулів.

Схема масообміну при температурній
кавітації

Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено ефективність запропонованої методики регенерації. Доведено можливість використання рівнянь кінетики процесу видалення осаду для випадку течії розчинника в каналах рулонованого мембранного модуля. Встановлені закономірності масообміну при регенерації рулонованих модулів та отримане рівняння для розрахунку коефіцієнта перенесення маси при видаленні шару забруднень з поверхні мембрани із застосуванням температурної кавітації.

Схема зміни товщини шару осаду на
поверхні мембрани при видаленні осаду за умов
температурної кавітації

Встановлені найбільш раціональні гідродинамічні режими проведення процесу регенерації. Експериментально встановлені параметри, що впливають на ефективність регенерації рулонованих модулів за запропонованою методикою. Запропоновано алгоритм розрахунку часу регенерації та продуктивності мембрани після регенерації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *