ГІДРОДИНАМІКА У ГРАНУЛЯТОРАХ ІЗ ПСЕВДОЗРІДЖЕНИМ ШАРОМ ПРИ ОДЕРЖАННІ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

АНОТАЦІЯ

Завантажити презентацію: презентація

Гайдай С.С. Гідродинаміка у грануляторах із псевдозрідженим шаром при одержанні органо-мінеральних добрив. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису.

Ключові слова: органо-мінеральні добрива, грануляція, неоднорідне псевдозрідження, автоколивальний режим, рідка гетерогенна система.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», МОН України, Київ, 2018.

Фзічна модель процесу псевдозрідження

Дисертаційна робота спрямована на вирішення важливої науково-технічної задачі – підвищення ефективності процесу одержання інноваційних гранульованих органо-мінеральних добрив необхідних для впровадження принципів раціонального землекористування шляхом застосування неоднорідного псевдозрідження в автоколивальному режимі.

Стадії проходження процесу

Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено, що застосування неоднорідного струменево-пульсаційного псевдозрідження у автоколивальному режимі при зневодненні та грануляції складних рідких гетерогенних систем суттєво підвищує інтенсивність дифузійно-контрольованих процесів при збереженні стійкої кінетики процесу.

Зони камери експериментальної установки

Експериментально визначено умови введення газового агенту в шар зернистого матеріалу та конструктивні параметри камери гранулятора при яких реалізується неоднорідне струменево-пульсаційне псевдозрідження в автоколивальному режимі для випадку, коли висота пробою газового струменя в тричі менша початкової висоти шару зернистого матеріалу. Експериментально доведено, що запропоновані критерії оцінки якості гідродинаміки в автоколивальному режимі дозволяють обрати параметри при яких практично усувається ризик утворення застійних зон на робочих поверхнях ГРП. Це дозволяє запобігти оплавленню матеріалу при використанні теплоносія із температурою, що в 1,5..2 рази перевищує температуру плавлення окремих термолабільних компонентів рідкої фази, яка подається на зневоднення до гранулятора. Запропоновано методику розрахунку промислового гранулятора із псевдозрідженим шаром.

Схема експериментальної установки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *