ГРАНУЛЮВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РІДКИХ СИСТЕМ В ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

АНОТАЦІЯ

Завантажити автореферат: автореферат

Любека А.М. Гранулювання багатокомпонентних рідких систем в псевдозрідженому шарі. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису.

Ключові слова: псевдозрідження, грануляція, ротаційний диспергатор, розподілення, гуміново-органо-мінеральні добрива.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, Київ, 2021.

Фізична модель процесу

Дисертаційна робота спрямована на вирішення важливої науково-технічної задачі – підвищення ефективності процесу одержання інноваційних гранульованих органо-мінеральних добрив необхідних для впровадження принципів раціонального землекористування.

Схема апарату

Проведені дослідження роботи ротаційних диспергаторів показали можливість збільшення розмірів зони розпилення 5,5÷7,5 разів в порівнянні з дисковим диспергатором. При цьому середній розмір крапель у зовнішній зоні розпилення не перевищує 300 мкм, що у 3 рази менше у порівнянні зі значеннями при застосуванні дискового диспергатора. Встановлено параметри, які впливають на розміри крапель в зоні розпилення та запропоновано оцінювати гідродинамічні режими руху рідини в чаші диспергатора через фактор формування плівки.

Експериментальний стенд

Експериментально доведено, що застосування ротаційного чашового диспергатора при зневодненні багатокомпонентних гетерогенних рідких систем із вмістом сухих речовин 60 % дозволило вперше отримати гуміново-органо-мінеральні добрива у вигляді гранул з пошаровою структурою. Висока ефективність процесу підтверджується збільшенням питомого навантаження поверхні шару за вологою в 2 рази та в 3 рази продуктивності за гранульованим продуктом ГРП в порівнянні з дисковим ротаційним диспергатором.

Схема пілотної установки

За результатами досліджень розроблена методика розрахунку та рекомендації щодо конструкції промислового апарату.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *