Monthly Archives Грудень 2015

ОБГРУНТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКУПЕРАТОРИ ТЕПЛА ПОВІТРЯ

“Посилання на матеріал (.pdf)”

Витрати тепла при вентиляції збільшують загальні витрати тепла в навколишнє середовище, тому використовують рекупераційні теплообмінники.
Відпрацьоване тепле повітря з приміщення, проходячи через теплообмінник віддає тепло свіжому, холодному повітрю зовні, таким чином відбувається утилізація тепла повітря, що вентилюється.
У більшості конструкцій використовується пластинчастий теплообмінник з перехресним ходом, ефективність таких рекуператорів досягає 77%...

детальніше

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ У ШЕСТЕРЕННОМУ НАСОСІ ВІД В’ЯЗКОСТІ ПОЛІМЕРНОГО РОЗПЛАВУ

“Посилання на матеріал (.pdf)”

Шестеренний насос відіграє важливу роль в лініях технологій для полімерної переробки. Він встановлюється між екструдером і формуючою головкою. Насос створює високий тиск, забезпечує жорстку та рівномірну подачу сировини і відсікає всі попередні флуктуації, при цьому перевитрати сировини і енергії не перевищують 1% від номінально запланованих.

Investigation_of_productivity_in_the_viscosity_gear_pumps
Актуальність дослідження полягає у тому, що від значення в’язкості перероблюваного матеріалу залежить кр...

детальніше

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ СУШІННЯ ТЕРМОЛАБІЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

“Посилання на матеріал (.pdf)”

На сьогоднішній день гостро стоять проблеми створення та широкомасштабного впровадження сучасних енергоефективних технологій сушіння термолабільних матеріалів при температурі до 60°С. Низькотемпературне сушіння доцільно реалізовувати в конвективних сушарках із застосуванням теплових насосів. Але при цьому швидкість сушіння на початковій стадії процесу низька, що приводить до збільшення часу сушіння. Ефективність роботи теплонасосної сушарки може бути підвищена шляхом застосування додаткового нагріву за допомогою інфрачервоних нагрівачів...

детальніше

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПЕРЕМІШУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОБРИВА З ВИКОРИСТАННЯМ КІСТКОВОГО БОРОШНА

“Посилання на матеріал (.pdf)”

Значну частку хімічної промисловості України займає виробництво різних речовин для задоволення сільськогосподарських потреб. Широкого застосування набули добрива різного складу та походження. Однак, найбільш ефективними добривами вважаються такі, що при найменших затратах на їх внесення, було б збагачено ґрунт всіма необхідними корисними речовинами та мінералами для росту рослин і підвищення їх врожайності, тому запропоновано дослідити створення складного органо-мінерального комплексного добрива, склад якого відповідатиме вимогам кліматичних та аграрних зон. До мінерального добривадодано органічну частку, гумати, кісткове борошно та бентонітові глини...

детальніше

ТЕЧІЯ ФІБРОБЕТОННОЇ СУМІШІ В КАНАЛІ ВІБРОЕКСТРУДЕРА ПРИ ФОРМУВАННІ ВИРОБІВ КВАДРАТНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ

“Посилання на матеріал (.pdf)”

Для підвищення швидкості плину суміші у кутових зонах формувального каналу і, відповідно, покращення якості виробів за рахунок зменшення різниці в об’ємній витраті суміші різних ділянок роздавального вікна була запропонована нова конструкція віброекструдера. Бункер такого віброекструдера містить вісім похилих стінок, чотири з яких розширюються донизу, де утворюють своїми крайками роздавальне вікно, а інші чотири трикутні стінки розташовуються поміж першими стінками і звужуються донизу до кутів прямокутного роздавального вікна...

детальніше