Увага! Реєстрація на ЗНО триває до 19 березня 2018 року!

Навчаючись разом із нами, Вам необхідно вибрати наступні предмети ЗНО:

 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

Що Вам дасть навчання в нас?

1. Кращий технічний університет України

2. Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

3. Високий рівень підготовки фахівців

4. Стипендія у розмірі 1400-2500 грн/міс

5. Гуртожиток для всіх іногородніх студентів

6. Можливість стажування за кордоном у кращих університетах та провідних підприємствах світу


Чим Ви будете займатися навчаючись в нас?

1. Хімічна технологія стосується науки, технологій та менеджменту, пов'язаних з виготовленням матеріалів та виробів, необхідних нашому суспільстві.

2. Ви вивчите цілий ряд цікавих предметів, що включають в себе основи хімічного машинобудування, а також прикладну частину математики та фізики.

3. Технічні аспекти навчання базуються на прогнозуванні поведінки матеріалів та хімічних реакцій - це означає прогнозування, управління та моделювання композиціями, потоками, температурами та тисками твердих речовин, рідин та газів.

4. Ви дізнаєтеся про хімічні, фізичні та біологічні процеси з використанням математики та фізики, а також вивчите обладнання та технології, що використовуються промисловістю для широкомасштабного виробництва та питання безпеки, що стосуються галузі.

5. Студенти можуть подати заявки на продовження навчання за кордоном. Партнери обміну пропонуються за допомогою схеми обміну Erasmus та / або схеми глобальної біржі. Для отримання додаткової інформації про програму навчання за кордоном звертайтеся за адресою: http://mobilnist.kpi.ua/en/

Зарплати Наших Випускників

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

Наука

Фахівцями кафедри вирішуються актуальні фундаментальні і прикладні наукові проблеми тепломасообміну і гідродинаміки, розв’язуються нагальні задачі промисловості.

Основні напрямки досліджень магістерських дисертацій
Основні напрямки досліджень кандидатських дисертацій
Значних досягнень досягла кафедра в питаннях:

 1. Дослідження процесів утворення комплексних кристалічно-аморфних структур для захисту та екобезпечного розвитку довкілля.
 2. Математичного моделювання енергоефективних процесів переробки полімерів та виготовлення композиційних матеріалів на їх основі.
 3. Дослідження гідродинаміки та теплообміну в плівкових апаратах.
 4. Розробці технології та модернізації обладнання для виготовлення трубок, профільно-погонажних виробів, листів і плівок із полімерів методом екструзії.
 5. Дослідження процесу сушіння термолабільних продуктів:
 6. Перенесення в дисперсних системах при утворенні кристалічно-аморфних наноструктур з рідких систем.
 7. Мембранних процесів.
 8. Дослідження процесів сушіння і дегідратації кристалогідратів хлориду магнію.
 9. Додаткового вилучення вуглеводнів з природного газу методом низькотемпературної абсорбції.
 10. Теплообміну та перекристалізації при виробництві комплексних гуміно-мінеральних добрив.
 11. Дослідження процесів утворення багатошарових композитів для утилізації промислових відходів.
 12. Теплопередачі при виробництві паперової продукції.
 13. Первопараційного зміцнення фракційного складу легких дистилятів.
 14. Дослідження процесу одержання біоетанолу.
 15. Дослідження процесу одержання високооктанової кисневої добавки.
 16. Дослідження процесу одержання екологічного суміщеного палива.
 17. Високий рівень підготовки молодих науковців забезпечується регулярним проведенням Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” і семінару здобувачів наукових ступенів. Студенти мають можливість набути і покращити навички наукової роботи беручі участь у вирішенні реальних задач в рамках роботи наукового гуртка.Процеси тепломасообміну і переробка полімерів.
 18. Енергоощадні тепломасообмінні процеси при наявності фазового переходу.
 19. Процеси нанесення полімерних захисних покрить та вловлювання металовмісних золей.