Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

10 переваг навчання саме у нас:


90-річний досвід підготовки фахівців найвищого рівня

Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

Високий рівень підготовки фахівців

Можливість навчатися за кошти державного бюджету і отримувати стипендію 1400-2500 грн/міс

Забезпечення місцем проживання на термін навчання всіх іногородніх студентів

Стажування у кращих університетах та на провідних підприємствах світу

Безкоштовне відвідування тренувань в університетському спотривному комплексі

Можливість оздоровлення на базах університету біля моря або в горах

Можливість отримати другу вищу освіту або звання офіцера ЗСУ без відриву від навчання

Підготовка до вступу і сертифікації ЗНО

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Наука

Фахівцями кафедри вирішуються актуальні фундаментальні і прикладні наукові проблеми тепломасообміну і гідродинаміки, розв’язуються нагальні задачі промисловості.

Основні напрямки досліджень магістерських дисертацій
Основні напрямки досліджень кандидатських дисертацій
Значних досягнень досягла кафедра в питаннях:

 1. Дослідження процесів утворення комплексних кристалічно-аморфних структур для захисту та екобезпечного розвитку довкілля.
 2. Математичного моделювання енергоефективних процесів переробки полімерів та виготовлення композиційних матеріалів на їх основі.
 3. Дослідження гідродинаміки та теплообміну в плівкових апаратах.
 4. Розробці технології та модернізації обладнання для виготовлення трубок, профільно-погонажних виробів, листів і плівок із полімерів методом екструзії.
 5. Дослідження процесу сушіння термолабільних продуктів:
 6. Перенесення в дисперсних системах при утворенні кристалічно-аморфних наноструктур з рідких систем.
 7. Мембранних процесів.
 8. Дослідження процесів сушіння і дегідратації кристалогідратів хлориду магнію.
 9. Додаткового вилучення вуглеводнів з природного газу методом низькотемпературної абсорбції.
 10. Теплообміну та перекристалізації при виробництві комплексних гуміно-мінеральних добрив.
 11. Дослідження процесів утворення багатошарових композитів для утилізації промислових відходів.
 12. Теплопередачі при виробництві паперової продукції.
 13. Первопараційного зміцнення фракційного складу легких дистилятів.
 14. Дослідження процесу одержання біоетанолу.
 15. Дослідження процесу одержання високооктанової кисневої добавки.
 16. Дослідження процесу одержання екологічного суміщеного палива.
 17. Високий рівень підготовки молодих науковців забезпечується регулярним проведенням Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” і семінару здобувачів наукових ступенів. Студенти мають можливість набути і покращити навички наукової роботи беручі участь у вирішенні реальних задач в рамках роботи наукового гуртка.Процеси тепломасообміну і переробка полімерів.
 18. Енергоощадні тепломасообмінні процеси при наявності фазового переходу.
 19. Процеси нанесення полімерних захисних покрить та вловлювання металовмісних золей.