№з\п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Тема магістерської дисертації Посада, вчені ступінь та звання, прізвище і ініціали керівника МД
1 Войтюк Вадим Олегович Процес охолодження перліту
к.т.н., проф. Марчевський В.М.
2 Грицюк Галина Іванівна Процес сушіння перліту
к.т.н., доц. Новохат О.А.
3 Євзютін Павло Юрійович Процес теплообміну у регенераторі зі зміною фазового стану теплоносіїв
к.т.н., ст.викл. Двойнос Я.Г.
4 Італьянцев Олег Григорович Процес теплообміну у пластинчастому рекуператорі змішаного току
к.т.н., ст.викл. Двойнос Я.Г.
5 Коваль Вадим Олександрович Гідродинаміка руху ньютонівської рідини в конічному каналі
к.т.н., доц. Андреєв І.А.
6 Крамар Олександра Владиславівна Дослідження впливу вібрації на реологічні властивості фібробетонних сумішей
к.т.н., доц. Андреєв І.А.
7 Терещенко Ігор Юрійович Процес масообміну при вилученні осадів з поверхні рулонних мембранних модулів
к.т.н., доц. Гулієнко С.В.
8 Яцюк Ілля Олександрович Процес кристалізації сульфату амонію в присутності гумінових та неорганічних домішок к.т.н., доц. Степанюк А.Р.